НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

21.10. 21 г.

На 20 октомври се проведе заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ и Програма за храни и/или основно материално подпомагане /ПХ/ за програмния период 2021-2027 г. В онлайн срещата, в която участва НАСО като член на ТРГ, се обсъдиха и представиха предложения по проектите на програмите, варианти след отразени коментари от публични обсъждания и др.

Участниците в заседанието приеха промени за увеличаване на ресурса, предвиден за обучения за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения по ПРЧР. Ресурсът, който ще бъде насочен към обучения за дигитални умения, е в размер на близо 400 млн. лв. Общият бюджет на ПРЧР (2021-2027) е 3,8 млрд. лв. За различни мерки, свързани с осигуряване на младежка заетост, ще бъдат насочени близо 680 млн. лв. Предвижда се достъпът на безработни и неактивни хора да бъде улеснен с програми, чиито бюджет за следващите години е над 678 млн. лв. За социално включване са отделени близо 1,4 млрд. лв., а мерките включват деинституционализацията на грижите за възрастни хора в България и гарантиране на достъпни социални услуги за уязвими групи.

По програмата за храни и основно материално подпомагане хората в нужда ще могат да разчитат на материална помощ и подпомагане с храни, което ще включва хранителни продукти, „Топъл обяд“ и хигиенни продукти. Над 10 000 новородени, които живеят в рискова среда, бедност или за тях не се полагат достатъчно грижи, ще получават пакети със санитарни принадлежности. Със средства от програмата общо 10 000 деца на възраст от 10 месеца до 3 години ще получават и храна от Детска кухня. Бюджетът на Програмата за храни и основно материално подпомагане ще бъде в размер на около 412 млн. лв.

Участието на Алианса в процеса по взимане на решения допринася за развиване на основните цели на ОП РЧР – постигане на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

 

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

ЦОП Гулянци представя пътя на социалната работа със „Социално дърво“

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.