НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 11 октомври в МТСП се проведе заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, на който НАСО е член. Заседанието се откри от председателя на Съвета Министърът на труда и социалната политика г-жа Иванка Шалапатова, присъстваха още зам.министър Елка Налбантова, изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Надя Танева, експерти от МТСП, представител на НАСО и др. Съветът разгледа:

– проект на оперативен план за периода 2023-2024 в изпълнение на Плана за действие в изпълнение на Препоръка /ЕС/ 2021-1004 на Съвет аза създаване на Европейска гаранция на детето;

– проект на Доклад за изпълнението през 2022 г.  на Плана за действие за периода  2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

По време на разглеждането на Доклада стана ясно, че за периода са закрити 6 социални услуги с много лоши условия и разкрити нови 51 социални услуги в общността. По линия на оперативните програми  и Механизма Лична помощ са обхванати над 90 000 лица за грижа в дома. Реформирани са домовете за стари хора, чрез процедура по Плана за възстановяване  и устойчовост – от общо 82  домове за стари хора, проекти са подали 81 бр. и на всички са отпуснати средства за реформиране. След приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, е увеличено заплащането на работещите в социалните услуги, както и че през 2023г. са увеличени стандартите за делегираните дейности с 25%, в сравнение с 2022г.

 

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.