НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 19 октомври НАСО участва като редовен член в заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Това беше първото заседание на новия състав на Съвета, чийто председател е вицепремиерът Мария Габриел. В консултативния орган участват представители на държавата, национално представителните организации на и за хората с увреждания, синдикатите, работодателите и Националното сдружение на общините в Република България. В заседанието участваха министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и министърът на здравеопазването Христо Хинков.

Съвета подкрепи проект за промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат от държавата или от бюджета на лечебните заведения. С измененията се цели да се прецизират процедурите по актуализиране на списъка на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания.

По време на заседанието беше одобрен Отчет за дейността на Националния съвет за хората с увреждания за 2022 г. и доклад за резултатите от дейността на национално представителните организации на и за хората с увреждания за изминалата година.

 

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.