НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

07.06.21 г.

Мисията на социалните предприятия е да интегрират хора от уязвимите групи чрез подходяща работа и да им създадат трудови навици. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска при посещението си в социалното предприятие „Шоколадова фабрика Станимира“, която се запозна с екипа на фабриката и с технологичния процес по приготвянето на шоколадови бонбони.

В социалното предприятие „Шоколадовата фабрика Станимира“, което е член на НАСО, се обучават хора в неравностойно положение, като целта е да се квалифицират и да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, разказа управителката на социалното предприятие Станимира Георгиева. Благодарение на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика успяхме да се справим в кризата и да популяризираме дейността си по време на пандемията, сподели още г-жа Георгиева.

Шоколадовата фабрика заедно с още един партньор на НАСО – фондация “Светът на Мария”, осигуряват предварителната подготовка на служителите чрез специални програми за въвеждащо обучение. Професионални ментори насърчават създаването на умения за работа и проследяват тяхното развитие. Трима души са наети на постоянен трудов договор от клиенти на социалното предприятие, в резултат на обучението им в тези програми.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.