НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

14.05. 21 г.

НАСО ще участва в заключителна онлайн конференция по проект ECI Agora „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, която ще се проведе на 8 юни. Проектът представлява иновативна пилотна инициатива в 5 страни от Централна и Източна Европа (Унгария, Словакия, Полша, Румъния и България), насочена към преодоляване на предизвикателствата при изпълнението на стратегии за приложение на ефективни услуги за ранна детска интервенция (РДИ) при деца с увреждания.

Говорители в заключителната конференция ще бъдат директорът на Център за човешко развитие и увреждания проф. Майкъл Гуралник, старшият сътрудник към Академията на ChildTrauma проф. Брус Пери и д-р Хосе Боавида. Ще бъде подсигурен симулантен на български, словашки, полски, унгарски и румънски език.

Целите на проекта ECI Agora са да се създадат подходящи условия за обединяване на всички заинтересовани страни с цел предоставяне на висококачествени услуги за РДИ, да се изготвят практически насоки за промяна в социалната система чрез подобряване на законодателните рамки на европейско, национално и регионално ниво, да се представят примери, които биха могли да се приложат от други страни в Европа, както и сред други групи деца със специални потребности или в риск.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Надежда Юлзари

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.