ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

13.10. 21 г.

На 13 октомври в Брюксел хилядите членове на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ тържествено откриха конференцията „Персонализирани технологии за овластяване на хората и услугите за хора с увреждания“. С престижния форум се отбелязва юбилея на организацията, която чества 25 години от създаването си.

Конференцията даде трибуна за диалог между ключови заинтересовани страни, за да бъдат открити най-подходящите и ефективни технологии в областта на предоставянето на услуги за хората с увреждания и преодоляване на цифровото разделение в уязвимите обществени групи.

В първия ден от форума представители на НАСО взеха участие в дискусии по темите за дигиталната трансформация на социалните услуги и достъпността на дигиталните технологии, както и в  уъркшоп семинари по темата за развиване на дигитални умения за доставчиците на социални услуги.

При откриването на конференцията президентът на EASPD Джим Кроу ясно заяви:

Бъдещето е сега! Цифровата революция е все по-бърза и тя трябва да се включи в социалните услуги за хората с увреждания. Цифровата революция ще промени социалните услуги и сектора. Всеки трябва да има достъп до тези услуги и техните услуги. Трябва да помогнем на персонала в социалните услуги да навлезе в цифровата технология. Много голяма част от населението в Европа живее в социална изолация и поради това е необходимо да осигурим по-добро бъдеще на социалните услуги.“

Цифровата революция е дълъг процес, но е неизбежно да бъде въведена цифровизацията, изкуствения интелект и подобряването на качеството на усугите, защото те трябва да дават свобода и да запазват правата на хората с увреждания. Хората с увреждания трябва да имат приобщаваща култура, както и техните семейства, за да участват ефективно и адекватно в цифровата мрежа.

Клаус Мизенбергер, професор в универсетета в Линц, говори за това как услугите могат да премахнат бариерите за достъп до онлайн подкрепа. Подходът, ориентиран към потребителите, е необхоходимо да се превърне в естествена част от ежедневния бизнес в развитието на достъпните техноллогии.

Представител на ГД „Заетост и социални въпроси“ в Европейската комисия представи европейския закон за достъпност. В отделен семинар се разгледа темата как технологичното развитие също може да помогне за по-приобщаващо образование. В този семинар Ивана Юрага от отдел „Цифрово образование“ на ЕК представи  Плана за действие за цифрово образование  за 2021-2027 г. и насърчаване на ученето за всички. Обсъди се значението на помощните технологии за приобщаване на образованието. В семинара „Поглед назад и напред“ се фокусира върху разработването на европейска платформа за данни за зравето в рамките по проект по програма „Хоризонт“ – 2020.

По време на конференцията паралелно се проведе панаир, на който се представиха помощни технологии – софтуери и оборудване, които могат да се използват от хора с увреждания, за да могат те по-лесно да имат достъп до продукти, системи, услуги или цифрова среда.

По време на втория ден от конференцията/14 октомври/ се проведе Церемония по стартиране на проекта B-WISE, в който НАСО е партньор. Участниците в конференцията отбелязаха юбилея на EASPD с галавечеря.

 

НОВИНИ

Заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програма за храни

Заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програма за храни

21.10. 21 г. На 20 октомври се проведе заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ и Програма за храни и/или основно материално подпомагане /ПХ/ за програмния период 2021-2027 г. В онлайн срещата, в която участваха представители на НАСО, се обсъдиха и представиха предложения...

Членски форум по заетост

Членски форум по заетост

19.10. 21 г. На 13 октомври се проведе Форум по заетост на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, в който НАСО се включи като член. По време на срещата се дискутира Стратегия на EASPD за периода 2022-2025, която е под надслов „Движение напред: интелигентна трансформация и...

Генерална асамблея на EASPD

Генерална асамблея на EASPD

15.10.21 г. На 15 октомври се проведе Генерална асамблея на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, в която се включиха представители на над 20 000 социални услуги от цяла Европа, сред които Национален алианс за социална отговорност и Агенция за социално развите – Вижън. Асамблеята...

НАСО изрази своята благодарност за успешното партньорство с EASPD

НАСО изрази своята благодарност за успешното партньорство с EASPD

15. 10. 21 г. В знак на благодарност за дългогодишното и успешно партньорство и по повод 25-годишнината на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Национален алианс за социална отговорност връчи плакети на г-н Джим Кроу в качеството му на президент на организацията и нейния генерален...

Разработване на програми за обучение по проект D-CARE

Разработване на програми за обучение по проект D-CARE

15. 10. 21 г. На 13 октомври се проведе среща JEP Meeting по проект D-CARE, на която бяха представени изготвените в рамките на партньорските дейности програми за обучение. Акцент при презентирането им се постави върху структурата и функционалността, която трябва да притежава платформата, която е създадена за целите на проект...

Форум „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ се проведе в Русе

Форум „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ се проведе в Русе

14.10.21 г. Втори обществен форум на тема „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ с международно участие се проведе в Русенски университет „Ангел Кънчев” на 8 и 9 октомври. Организатори на събитието са Областният съвет на Българския червен кръст и Русенския университет „Ангел Кънчев“. Форумът премина под патронажа на...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

13.10. 21 г. На 13 октомври в Брюксел хилядите членове на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ тържествено откриха конференцията „Персонализирани технологии за овластяване на хората и услугите за хора с увреждания“. С престижния форум се отбелязва юбилея на организацията, която чества 25 години от...

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

13.10. 21 г. Национален алианс за социална отговорност дава възможност за работа на експерти в офисите си в София и Варна. Разширяването на екипа от експерти има за цел да надгради активната дейност на Алианса в посока реализиране на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.