НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

13.10. 21 г.

На 13 октомври в Брюксел хилядите членове на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ тържествено откриха конференцията „Персонализирани технологии за овластяване на хората и услугите за хора с увреждания“. С престижния форум се отбелязва юбилея на организацията, която чества 25 години от създаването си.

Конференцията даде трибуна за диалог между ключови заинтересовани страни, за да бъдат открити най-подходящите и ефективни технологии в областта на предоставянето на услуги за хората с увреждания и преодоляване на цифровото разделение в уязвимите обществени групи.

В първия ден от форума представители на НАСО взеха участие в дискусии по темите за дигиталната трансформация на социалните услуги и достъпността на дигиталните технологии, както и в  уъркшоп семинари по темата за развиване на дигитални умения за доставчиците на социални услуги.

При откриването на конференцията президентът на EASPD Джим Кроу ясно заяви:

Бъдещето е сега! Цифровата революция е все по-бърза и тя трябва да се включи в социалните услуги за хората с увреждания. Цифровата революция ще промени социалните услуги и сектора. Всеки трябва да има достъп до тези услуги и техните услуги. Трябва да помогнем на персонала в социалните услуги да навлезе в цифровата технология. Много голяма част от населението в Европа живее в социална изолация и поради това е необходимо да осигурим по-добро бъдеще на социалните услуги.“

Цифровата революция е дълъг процес, но е неизбежно да бъде въведена цифровизацията, изкуствения интелект и подобряването на качеството на усугите, защото те трябва да дават свобода и да запазват правата на хората с увреждания. Хората с увреждания трябва да имат приобщаваща култура, както и техните семейства, за да участват ефективно и адекватно в цифровата мрежа.

Клаус Мизенбергер, професор в универсетета в Линц, говори за това как услугите могат да премахнат бариерите за достъп до онлайн подкрепа. Подходът, ориентиран към потребителите, е необхоходимо да се превърне в естествена част от ежедневния бизнес в развитието на достъпните техноллогии.

Представител на ГД „Заетост и социални въпроси“ в Европейската комисия представи европейския закон за достъпност. В отделен семинар се разгледа темата как технологичното развитие също може да помогне за по-приобщаващо образование. В този семинар Ивана Юрага от отдел „Цифрово образование“ на ЕК представи  Плана за действие за цифрово образование  за 2021-2027 г. и насърчаване на ученето за всички. Обсъди се значението на помощните технологии за приобщаване на образованието. В семинара „Поглед назад и напред“ се фокусира върху разработването на европейска платформа за данни за зравето в рамките по проект по програма „Хоризонт“ – 2020.

По време на конференцията паралелно се проведе панаир, на който се представиха помощни технологии – софтуери и оборудване, които могат да се използват от хора с увреждания, за да могат те по-лесно да имат достъп до продукти, системи, услуги или цифрова среда.

По време на втория ден от конференцията/14 октомври/ се проведе Церемония по стартиране на проекта B-WISE, в който НАСО е партньор. Участниците в конференцията отбелязаха юбилея на EASPD с галавечеря.

 

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.