НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Потребителите с увреждания, които посещават дневните услуги в Кърджали се запознаха с възможността за терапия съчетана с трудова заетост.

В социалното предприятие в град Троян Ателие „Декор“ показаха своя опит в това направление. Хора с увреждания изработват топки от вълна с широкоспектърно приложение – от домакинство до декорация и масаж.

Идеята за трудова заетост на хора с увреждания е да се намерят силните им страни и тяхното ежедневие да стане пълноценно. Такъв пример е член на екипа с детска церебрална парализа и лека умствена изостаналост, което обаче не пречи да бъде пълноценен. По този начин те стават трудово ангажирани, по-адаптивни, повишава се тяхната самооценка и самочувствие.

Към момента се търси и обмисля помощ за трудова заетост на хората в неравностойно положение. Замисълът е да се почерпи опит, да се обсъдят възможности и идеи с насоченост към реализация след обсъждане на идеята с центровете в общината.

В партньорство с Троян биха могли да се произвеждат топчета от вълна, а в реализация на продукцията да се партнира с обществената пералня в града.

 

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.