НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

28.02. 22 г.

Ръководители на екипи на социални услуги от цялата страна се включиха във второто издание на Дигитален клуб на менижъри на социални услуги, който се проведе на 25 февруари. Втората среща от поредицата ежемесечни срещи бе насочена към мениджъри на социалната услуга Дневна грижа за деца /лица с трайни увреждания. По време на онлайн събитието се обсъдиха предварително заявени мнения, предложения, коментари и въпроси по важни за участниците теми, касаещи управлението на този вид услуга.

Модераторът и експерт на НАСО г-жа Сюзан Алиосманова представи основни насоки по най-важните казуси в работата по ръководене на дейностите в центровете за хора с трайни уврреждания. Като една от най-новите изнициативи на Алианса Дигиталният клуб на мениджърите на социални услуги събера на едно място в приятелска обстановка ръководители работещи в социалната сфера, които са готови да обменят помежду си опит, знания и идеи, да си оказват професионална подкрепа, както и да обсъждат теми, свързани с предизвикателствата, управлението и предоставянето на социални услуги.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.