НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

 

 

 

 

 

 

      ? въпрос

  • отговор

? Дали се предвижда и мисли за финансирането на общодостъпните услуги, които са изключително важни, тъй като това са услугите, които са посветени на възможно  най-ранната  превенция, така, че да не стигаме до риск?

  • Теодора Любенова, МТСП Това са услуги, които ще бъдат делегирани от държавата дейност и ще има финансови стандарти за тях.

? Предложение към МТСП, АСП и АКСУ: Когато е готова Националната карта на социалните услуги за обсъждане, да се опитаме да направим поне в шестте района за планиране срещи „лице в лице“, за да може да се споделя и да се чуе мнението на специалистите от социалните услуги.

Във връзка с превенцията, при изготвяне на анализите сме се позовали на сложните формули по брой население и другите критерии и сме заложили много по-малък на брой общодостъпни социални услуги от необходимите, които няма да отговорят на потребностите на хората. Трябва да помислим и в тази насока.

? Има общини, които споделят, че още от миналата година възнагражденията на служителите в социалните услуги не са преведени към Наредбата за заплащане. Какви са механизмите на АКСУ при извършването на проверките при установяване на такова несъответствие?

  • Диана Петрова, АКСУ: Да, има такъв механизъм. Даваме методически указания на доставчика да приведе заплатите към изискванията на Наредбата в 30 дневен срок. Прави се последваща проверка и ако не е изпълнено указанието, се дава задължително предписание с определен срок за изпълнение. В случай, че това предписание не се изпълни, се съставя акт за установяване на административно нарушение поради неизпълнено задължително предписание.
  • Теодора Любенова, МТСП: Получаваме, сигнали, че при увеличаването на минималната заплата в страната, на някои места, в някои социални услуги се увеличават възнагражденията до минималния размер единствено на помощния персонал, което не е правилно. Наредбата трябва да се изпълнява, защото това е нормативен акт. Заплатите не могат да бъдат по-ниски от определените в Наредбата, но могат да бъдат по-високи.

Да се направи промяна в Наредбата за качество на социалните услуги;

  • Диана Петрова, АКСУ: Промяна на нормативен акт се прави, когато има последваща оценка на въздействието от прякото прилагане на акта. Въпреки, че Наредбата влезе в сила миналата година, имаше един преходен 12 месечен период, в който на доставчиците беше дадена възможност да приведат предлаганите от тях услуги в съответствие със стандартите в Наредбата. Де факто такова пряко прилагане на Наредбата за качество  в социалните услуги  не е анализирано все още. Затова от 1.07.2023 г., когато АКСУ извършва проверки за съответствие със стандартите, в хода на проверките ще бъдат попълнени едни чек листи, които изследват цялостните стандарти, които са дадени като приложения в Наредбата. Екземпляр от тях остава в доставчика на социалната услуга, за да може той да види къде са слабите страни в услугата, къде е възможно да се появят рискове, за да може да предприеме последващи действия. Едва, когато това бъде анализирано, как този стандарт се изпълнява на практика, тогава може да се излезе с предложение за евентуална промяна по отношение на Наредбата за качеството на социалните услуги.

? Дали е задължително всеки център да предоставя комплекс от социални услуги, към които се приравнява съгласно Наредбата?

  • В. Богданова, АСП: Водещо при планирането е, че то не се прави на ниво услуга, а се прави на ниво община, област и национално ниво. Което означава, че не се планира в рамките на услугата как тя ще се декомпозира. Доставчика е този, който преценява дали на дадения адрес и населено място ще се предоставят две, три и ли четири на брой услуги в комплекс или ще остане само една социална услуга. Доставчика е този, който би могъл да се съобрази какви трябва да са услугите, спрямо спецификата на общината, спецификата на общността и спецификата на съществуващата по стария ред социална услуга.

 

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Дневен център „Ривиера“ – вторият дом на 35 варненци

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.