ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Веселина Ботева

Веселина Ботева

Член на УС на НАСО

 

Образование:

  • Магистър „Счетоводство на финансови и нефинансови институции“, СА „Д. Ценов“ Свищов
  • Магистър „Здравен мениджмънт“, Медицински университет Пловдив
  • Бакалавър „Социални дейности и мениджмънт“, ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Квалификация:

„Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация”

„Прилагане на система за измерители на конфликти на интереси в държавната администрация”, „Интеграция на ромите в България в областта на образованието“

„Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги“

„Мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги“, „Национална координация по въпросите на ЕС: свързване на вътрешни и европейски измерения“

 

Професионален опит:

  • Експерт и ръководител в Агенцията за социално подпомагане (1999 – 2012).
  • Директор на дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив (2012 – до момента).
  • Активно участва в процеса на деинституционализация, стартирал в  Община Пловдив през 2012 г., с личен принос за развитие на социалните услуги в Община Пловдив чрез активно партньорство с държавни структури и неправителствени организации.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.