ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Веселина Ботева

Веселина Ботева

Член на УС на НАСО

 

Образование:

  • Магистър „Счетоводство на финансови и нефинансови институции“, СА „Д. Ценов“ Свищов
  • Магистър „Здравен мениджмънт“, Медицински университет Пловдив
  • Бакалавър „Социални дейности и мениджмънт“, ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Квалификация:

„Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация”

„Прилагане на система за измерители на конфликти на интереси в държавната администрация”, „Интеграция на ромите в България в областта на образованието“

„Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги“

„Мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги“, „Национална координация по въпросите на ЕС: свързване на вътрешни и европейски измерения“

 

Професионален опит:

  • Експерт и ръководител в Агенцията за социално подпомагане (1999 – 2012).
  • Директор на дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив (2012 – до момента).
  • Активно участва в процеса на деинституционализация, стартирал в  Община Пловдив през 2012 г., с личен принос за развитие на социалните услуги в Община Пловдив чрез активно партньорство с държавни структури и неправителствени организации.

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.