НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

24. 06. 21 г.

Първият работен панел на тазгодишния Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ е посветен на успешните модели, състоянието и предизвикателствата в развитието на социалната икономика.

Първата презентация беше на Илия Гаралиев, старши експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в Министерство на труда и социалната политика. Той направи общ преглед на постигнатите резултати по отношение на социалната икономика, както и основните направления, в които ще бъде съсредоточена работата на МТСП през следващите години.

За успешните модели и нуждата от диалог между здравната, образователната и социалната сфера говори директорът на Български център за нестопанско право Надя Шабани.

„Ние с колегите от НАСО вярваме, че този форум е мястото, на което можем да обменим опит и да намерим най-добрите решения. Кризата ни научи да се адаптираме бързо към промянящата се среда. Надявам се, че с предложенията, около които се обединяваме на този форум, ще направим още една крачка за успешна перспектива на всички заинтересовани страни в сектора“, заяви Надя Шабани.

Директорът на Института за перспективни научни изследвания към Великотърновски университет доц. д-р Мария Илчева представи гледната точка на академичната общост по темата за развитието на социалната икономика и дигитализацията. Доц. Илчева представи секторите с най-висок потенциал за социалната икономика, технологичната трансформация на социалната икономика и нуждата от внедряване на иновации в процеса по предоставянето на социални услуги.

„Социалните услуги се развиват по периферията на социалната икономика и все още търсят мястото си в нея. Социалните услуги до момента нямат достатъчно развит капацитет, за да отговорят на нарастващите нужди на населението“, коментира председателят на УС на Сдружение „Граждански инициативи“ и представителна на НАСО за град Ловеч Весела Цанкова.  Тя изтъкна значението на създаването на устойчива подкрепа за хората с увреждания и по-конкретно с продължаваща грижа за тях.

Директорът на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София“ Валентина Христакева разказа за проблемите, през които е преминала фондацията в създаването и развитието на социално предприятие, основните принципи на работа и успешните организационни модели.

„Сериозен проблем е общата стигма в обществото по отношение на наемане на хора с психични проблеми. Ние от „Глобална инициатива в психиатрията-София“ вярваме, че въпреки увреждането си, един човек трябва да бъде подкрепен и да се реализира на първичния пазар на труда. Когато виждаме как хората с психични проблеми успяват да намерят своето място в живота, аз и моят екип се чувстваме удовлетворени“, сподели Валентина Христакева.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.