ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

01.04.2021 г.

Представители на НАСО участваха в онлайн семинар, организиран и проведен от EASPD на 31 март, в рамките, на който бе разгледана поканата за кандидатстване с проектни предложения по Erasmus +, която предлага възможности за организации, заинтересовани от обмен на знания и трансгранично сътрудничество в направленията: образование, обучение, младежки дейности и акцентира върху различни теми, свързани с оказване на подкрепа за доставчици на услуги, включване, цифрова трансформация, устойчивост на околната среда и участие в демократичния живот.

По време на уъркшопа беше представена информация за целите и приоритетите на програмата, а участниците имаха възможност да споделят своите проектни идеи с другите заинтересовани членове на EASPD по следните теми:

– Как да се помогне на организациите, работещи по темата заетост за хората с увреждания.

– Как да се изгради по-висок капацитет на персонала и професионалистите, чиято дейност е насочена към обучения за възрастни, за да се проектират и прилагат висококачествени програми за обучение.

Супервизии за служителите на специализирана институция в Община Тервел

Среща със Столична Община

Участие на НАСО в най-голямото събитие в Европа посветено на дългосрочните грижи

Национална годишна среща социални услуги 2024г.

Деца и младежи от Дневен център „Марина“ посрещнаха гости

Въпроси и отговори от проведена дискусия по време на Националния годишен Форум

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Участие в работна среща относно СПРЗСР 2023-2027 г.

Среща със Столична Община

Благотворителен базар в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Креативен тиймбилдинг за екипа на АСР ВИЖЪН

Покана за международна конференция на тема „Трансформиране на подкрепата за психично здраве и психо социални увреждания“.

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Г. Машова

Национална среща по политиките за хората с увреждания

Подготовката на Плана за дейността на ИСС за 2024 г

Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Работна среща в МТСП

„Аз се уча да бъда по-самостоятелен“ – проект на Център „Единство“ – Хасково

Участие в среща за разработване Национална стратегия за детето

Участие на потребителите на Дневен център „Единство“ – гр. Хасково в работилница за кукли

Предколедни забавления в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.