ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Управление на социалните услуги на общинско ниво

07. 08. 21 г.

Националният форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ постави темата за управлението и планирането на социалните услуги на общинско ниво. В първия работен панел на Форума директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново и съпредседател на ПК „Социална политика“ в НСОРБ г-жа Росица Димитрова акцентира върху важни проблеми, отнасящи се до предоставянето на качествени социални услуги в общините, както и предизвикателствата и належащите въпроси, свързани с прилагането на Закона за социалните услуги.

„Уважаеми колеги, наясно съм, че всички, които работим в сферата на социалните дейности на общинско ниво, правим всичко по силите си, за да запазим всичко постигнато до момента по отношение на социалните услуги. Другото голямо предизвикателство пред нас е да направим така, че качествено и с по-малко съфинансиране от общинския бюджет на безвъзмездното финансиране от Европейския съюз да приключим проектите, свързани с развитието на новите социални услуги. В същото време в Министерството на труда и социалната политика стартира втори план по деинституционализацията на услугите за възрастни хора. Всяко едно забавяне на всеки стратегически документ води до необективно планиране на общинско ниво в плановете за интегриране и развитие, които са основополагащи“, коментира г-жа Росица Димитрова.

Росица Димитрова подчерта, че през изпълнената с трудности 2020 г. нито една от социалните услуги в Община Велико Търново, а и в останалите общини в страната, не е допуснато да се остави и един човек в нужда без подкрепа. По отношение на съвместната работа между ресорните общински дирекции, агенциите и Министерство на труда и социалната политика, Димитрова акцентира върху нуждата от координирана работа, особено в посока нормативна уредба:

„Динамиката в социалната сфера е много голяма и след като се изработи цялата нормативна уредба и до момента, в която се стартира, вече ще се стигне до етап, в който трябва да се направят корекции в Закона за социалните услуги. В това не виждам повод за безпокойство. Напротив, най-важното е, че ние всички виждаме необходимостта от реформи и осъзнаваме, че в момента сме в период, в който анализираме и планираме ключови политики. В момента всяка една от общините има като основен ангажимент да изготви План за интегриране и развитие за периода 2021 – 2027 г. , което е съобразено и с новия програмен период. Тези планове залагат в съответните направления и дейностите, които са обсъждани в различни комисии на НСОБ за здравеопазване, социална политика, култура и т.н, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Всички сме в очакване кога ще получим информация за това кога Планът за възстановяване и устойчивост ще бъде внесен в Европейската комисия. В публичното пространство се разпространява информация, че има забавяне, за което не мисля, че е критично, но ще бъде обезпокоително, ако не успеем да защитим всички тези направления, които са жизненоважни за страната ни, и да се възползваме от така необходимите средства за здравеопазване и социална политика“, каза още г-жа Димитрова. В заключение тя благодари на всички работещи в социалната сфера за упоритата им работа и всеотдайност.

Анализ за състоянието и ефективността на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Велико Търново

/презентация/

НОВИНИ

Среща с ректора на Икономически университет-Варна

Среща с ректора на Икономически университет-Варна

23.09. 21 г. На 14 сетември в Икономически университет - Варна се състоя среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и ректора на университета проф. д-р Евгени Станимиров. В срещата участваха и ръководителят на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева доц. д-р Десислава Серафимова от катедра „Управление и...

Добрите практики на Европейско и национално ниво в областта на социалната икономика и социалното предприемачество

Добрите практики на Европейско и национално ниво в областта на социалната икономика и социалното предприемачество

23.09.21 г. Представител на НАСО взе участие на 21-ви септември в град Габрово на семинар на тема "Добрите практики на Европейско и национално ниво в областта на социалната икономика и социалното предприемачество", организиран от "Трудово лечебно стопанство" ЕООД. Целта на семинара е да се осъществят срещи с представители на бизнеса...

Консултиране и разработване на проекти

Консултиране и разработване на проекти

Национален алианс за социална отговорност предоставя на своите членове и партньори комплексна услуга за консултиране и разработка на проекти по различните европейски и национални програми. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно: Предварителна консултация за получаване на безвъзмездно финансиране На този етап се...

ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНА ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Работна среща по проект D-CARE

17. 09. 21 г. НАСО участва в работна среща по проекта D-CARE, която се състоя на 17 септември. По време на онлайн дискусията участниците в проекта обсъдиха темите за изработването на модели за интелигентни грижи и провеждането на национални семинари, които са част от предвидените по проекта дейности по Втори...

Работни срещи по проект D-CARE

Обучение по проект B-WISE

17.09.21 г. На 16 септември НАСО се включи в онлайн обучителна сесия, организирана от Euricse за партньорите, участващи в проект B-WISE. Обучението запозна участниците с избраната методология за събиране на емпирични данни за състоянието на социалните предприятия за трудова интеграция. На база на разработените три въпросника, партньорите ще достигнат до...

Участие в Семинар по Корпоративна социална отговорност

Участие в Семинар по Корпоративна социална отговорност

16.09. 21 г. Представители на НАСО участваха в Семинар по Корпоративна социална отговорност, който се проведе на 16 септември в град Плевен. В срещата, организирана от Министерство на труда и социалнаата политика, се включиха социални патньори от браншови съвети за тристранно сътрудничество за улесняване на диалога между заинтересованите страни и...

Най-голямата корпоративна щафета в помощ на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив

Най-голямата корпоративна щафета в помощ на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив

15.09.21 г. Най-голямата благотворителна корпоративна щафета и тийм билдинг в Южна България – Liebherr Business Run Plovdiv ще дари 30 % от стартовите такси за Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив на фондация „За нашите деца“. Вече 17 фирми са се регистрирали за четвъртото издание аматьорската надпревара, която ще...

Анкета на EASPD търси правилните модели при подкрепено вземане на решения

Анкета на EASPD търси правилните модели при подкрепено вземане на решения

14.09.21 г. Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с уврждания (EASPD) отправя покана за участие в проучване за намиране на модели и иновативни практики при взимането на решения в интерес на хората от уязвими групи. Проучването е насочено към професионалисти и експерти, които работят в услуги за хора...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.