ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

на 9ти септември, екипа на НАСО имаше удоволствието да участва в проведения от EASPD уебинар на тема „Европейска стратегия за грижата“. По време на близо двучасовата дискусия, бяха представени факторите, водещи до необходимостта от ясно формулиране на обща европейска стратегия с фокус върху грижата на всички засегнати страни – хора в различни рискови групи, които разчитат на социална помощ и подходяща форма на грижа в рамките на целия ЕС.

Ключови съобщения до всички организации, партниращи на EASPD бяха акцентирани от екипа на ЕК:

Грижите засягат всички нас и висококачествените грижи имат ясни предимства за всички възрасти

  • Пандемията подчерта необходимостта от подобряване на устойчивостта на системите за грижи
  • За много хора услугите за грижи не са достъпни
  • Грижите имат многоизмерни неравенства между половете
  • Добрите условия на труд са жизненоважни за устойчивостта на сектора
  • Неадекватността на системите за грижи има високи икономически и социални разходи и подкопава потенциала на сектора за създаване на работни места

В обхвата на европейската стратегия за грижи попадат както ползватели на социалните грижи (приемници), така и доставчици (болногледачи и други социални работници и организации), подчертан бе акцента върху дългосрочните грижи и перспектива през целия живот, върху синергиите с други политики и свързани инициативи на ЕС (напр. умения, заетост, увреждания, здравеопазване, социален диалог, равенство между половете) и прочие.

Основните области на действие на стратегията са именно:

  • Подобряване на грижите
  • Подобряване на условията на труд в сектора на грижите
  • По-добър баланс между работа и отговорности за грижи
  • Инвестиране в грижи
  • Подобряване на базата от доказателства и мониторинг на напредъка

Всяка една от тези области бе разгледана в детайли, както и инициативите предприети във връзка с тяхното развитие (виж презентацията). Дискутирани бяха множество възможности за съвместни дейности, обмяна на опит, споделяна на добри практики между различните партниращи си организации. Разгледано бе и „Предложение за препоръка на Съвета относно достъпа до достъпни висококачествени дългосрочни грижи“, която има за цел да подобри достъпа до достъпни висококачествени дългосрочни грижи за всички хора, които се нуждаят от тях.

Уебинарът, презентациите и последвалата обширна дискусия бяха изключително ползотворни. Организираното събитие даде шанса на всички участници да се включат, да предоставят своето мнение и да обсъдят варианти за бъдещи проекти и инициативи, свързани с основната тема.

НОВИНИ

Среща в община Варна

Среща в община Варна

На 21 септември в община Варна се проведе среща за обсъждане на идеи и инициативи за бъдещо партньорство между община Варна, НАСО и EASPD. На срещата присъстваха г-н Коста Базитов, зам.-кмет на общината, г-жа Таня Василева, директор дирекция „Социални дейности“ ,г-жа Мая Донева, генерален секретар на EASPD, г-н Георги Георгиев,...

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

на 9ти септември, екипа на НАСО имаше удоволствието да участва в проведения от EASPD уебинар на тема "Европейска стратегия за грижата". По време на близо двучасовата дискусия, бяха представени факторите, водещи до необходимостта от ясно формулиране на обща европейска стратегия с фокус върху грижата на всички засегнати страни - хора...

Работна среща по развитието на „Работен пакет 2“

Работна среща по проект B-WISE

13/09/2022 През изминалата седмица, екипа на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 2, чиято основна цел бе всички партньори, участвали в изследванията по казуси 1 и 2, да бъдат запознати с обобщените резултати, базирани на междинните доклади, предоставени от всяка страна, участник по проект B-WISE. Водещият партньор по...

EASPD направи проект на доклад за 10-те най-добри практики, който беше прегледан от EURICSE и ENSIE. Той ще бъде финализиран до края на март.

Работна среща по проект B-WISE

07/09/2022 През изминалия ден екипа на НАСОР имаше удоволствието да вземе участие в онлайн работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 – „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“). Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен...

Последен кадър на групова дейност „ВАКАНЦИЯДА“

Последен кадър на групова дейност „ВАКАНЦИЯДА“

През летните месеци децата на ЦОП Гулянци се потопиха в лекцията за живота – учене чрез преживяване, надграждане на академично знание, взаимодействие и позитивно отношение, социална среда и пълноценно време. Формираха положителна атмосфера чрез взаимодействие, партньорство и ново приятелство. Обобщиха  правила за поведение чрез емоционално възприятие. Стимулираха мислене чрез събуждане...

Обучение за членовете на НАСО

Обучение за членовете на НАСО

На 19 август експерт на НАСО проведе обучение за членовете на Алианса, което показа интерактивни техники за работа с деца и как се проявява терапевтичната сила на игровите техники? В програмата участниците получиха знания за основни техники от психодрамата с деца, как и къде можем да ги използваме. Техники за...

Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения

Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения

По време на Европейската година на младежта Икономическият и социален съвет (ИСС) отбелязва 12 август – Международния ден на младежта с изготвянето на „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“. ИСС...

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Национален алианс за социална отговорност инициира и проведе нова среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги. Фокусът на срещата беше обсъждане на теми свързани с Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Срещата се проведе на 22.07.2022г. през онлайн платформата Zoom. Модератор беше...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.