НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Професията на Трудотерапевта в социалната сфера и неговата роля за мотивиране на хората с увреждания

На 07 юни 2023г., представители на НАСО се включиха във Форум по заетостта, който беше част от Международната конференция на Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания.

Една от темите на събитието беше  програмата на  EASPD за насърчаване на взаимното обучение – Lighthouse Network 2023. По време на дискусията се проведе гласуване, във връзка с организацията на обучение на тема „Проектиране на работни места“, като двата варианта бяха да се осъществи учебно посещение в Грац, Австрия или да се проведе уебинар. Членовете решиха да организират уебинар, за да могат повече хора да вземат участие, като следва определяне на датата.

Другата важна тема дискутирана беше пакетът на ЕС за заетост на хора с увреждания, като в момента Европейската комисия събира  добри практики  в две направления:

  1. За запазване на заетостта на хората с увреждания: превенция на уврежданията, свързани с хронични заболявания и др.
  2. Добри практики относно осигуряването на схеми за професионална рехабилитация, в случай на заболяване или злополука.

Също така, ЕК прави проучване, относно алтернативни модели на заетост. Членовете на EASPD са поканени да предоставят описание на алтернативни модели на заетост, които са обещаващи и иновативни, с цел те да бъдат включени в проучването на Комисията.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.