НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 31 март екипът на НАСОР участва в среща на членовете на Форума по заетост на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/. По време на срещата всеки от новите членове имаше възможност да представи своята организация (Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ Ö) , чрез презентации на цялостното портфолио и мисията им във връзка с членството във форума.

Обявена беше и нова възможност за участие на членовете в инициатива за подобряване на действието на осигурените работилници в целия ЕС – всяка от организациите, членуващи във форума има възможността да представи иновативни идеи за усъвършенстване на осигурената за хора с увреждания работна среда и условия на пазара на труда.

EASPD представиха пакет от инициативи, насочени към повишаване качеството на резултатите на пазара на труда спрямо фокус групите. Подчертана беше необходимостта от различен подход към различните целеви групи, като бяха дефинирани 6 различни насоки, които трябва да бъдат адресирани, с цел подобряване на условията на пазара на труда за хора с увреждания. Това са:

* засилване на капацитетите на заетост и интеграционните услуги
* повишаване на перспективите за назначаване на хора с увреждания чрез утвърдени действия
* борба със стереотипите
* подсигуряване на настаняване на поносими цени
* осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опции за професионална рехабилитация при хронични заболявания и злополуки
* проучване на качествени работни места в сферата на защитената заетост и пътища към отворения пазар на труда

Европейската комисия ще насочи и осигури финансиране на инициативи, свързани с тези насоки, с цел подпомагане на държавните администрации в различните страни членки на ЕС за справянето с предизвикателствата при осигуряване на заетостта и интеграционните процеси. Важно условие е тези инициативи да бъдат базирани върху проведени изследвания и доклади.

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Дневен център „Ривиера“ – вторият дом на 35 варненци

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Национална кампания за борба с рака на гърдата

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.