НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

01. 06. 2021 г.

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в заседание на Постоянната комисия „Социална политика“ към Икономически и социален съвет (ИСС), което се състоя на 31 май. По време на срещата бе обсъдено разработването на становище по проект на Национална здравна стратегия 2021-2030 г.

В работата по подготовка на становището са привлечени водещи независими експерти в областта на управлението на здравеопазването и здравното осигуряване – проф. д-р Григор Димитров, преподавател във ВУЗФ и д-р Страшимир Генев д.м, експерт по обществено здраве и др.

Приоритетите на Националната здравна стратегия 2021–2030 са в съответствие с определените в международните и българските стратегически и програмни документи, отнасящи се до развитието на отделните направления на здравната политика след 2000 г. Едни от тях са програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., Европейската рамка на политиката за здраве, Глобална стратегия за првенция и контрол на незаразните заболявания, Глобална стратегия за храненето, физическата активност и др.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Актуални предизвикателства в развитието на социалните услуги

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.