НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 14 ноември, г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, взе участие в заседание на Междуведомствената работна група създадена със Заповед № РД-02-124/02.10.2023 г. на министъра на труда и социалната политика, целяща разработване на концепция и предложения за нормативни промени за повишаване на ефективността на политиката за правата на хората с увреждания.

По време на събитието също така бяха обсъдени и предложения за изменения и допълнения на Закона за хората с увреждания относно преобразуване на Агенцията за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика в Държавна агенция за хората с увреждания в структурата на Министерския съвет.

От името на НАСО, г-н Георгиев представи мотивирани предложения за нормативни промени в областта на социалните услуги, заетостта, както и партньорството и подкрепата за работодателите и социалните предприятия. Предложенията включват промени в Закона за насърчаване на заетостта, Закона за хората с увреждания и Закона за субектите на социалната и солидарна икономика. Заедно с това, предложенията на НАСО включват конкретна визия за преобразуването на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания като национален координиращ орган с контролни и без функции на изпълнителна агенция. Предложенията бяха приети по принцип, като задачите на работната група включват до 24 декември 2023г. да се разработи и приеме концепция за нормативни промени за повишаване на ефективността на политиките за правата на хората с увреждания. След това през 2024г. ще се продължи с работа по изпълнение на концепцията и промени в нормативните документи регламентиращи тези политики.

 

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Веселина Ботева

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.