НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

13.01. 22 г.

НАСО участва в уебинар по проект D-CARE, по време на който бяха представени ползите и спецификите по кандидатстване за потенциалните участници в конкурса за иновации.

Желаещите да кандидатстват в конкурса за иновации ще получат експертна оценка и достъп до широк спектър от международни спонсори, които взаимодействат по проекта D-CARE. Профила на кандидатите ще бъде разгледан в две направления – small scale pilot и large scale pilot – и в двата случая участниците получават досег до експертния капацитет и голяма платформа от международни спонсори.

В първия случай на small scale pilot (малка по мащаб пилотна програма) – кандидатстващите могат да участват на етап идея – при липса на готов продукт или услуга. Те могат да получат ескпертно становище във връзка с тяхната концепция, професионална консултация и направления с перспектива за допълнително развитие и достъп до международната спонсорска платформа.

Във втория вариант на голяма по мащаб пилотна програма (large scale pilot) участниците следва да имат вече разработена копцепция за продукт или услуга, с която да кандидатстват за допълнително субсидиране. Одобрените кандидати могат да се включат в процес на съвместна работа с потребителите, за да разработят или подобрят своите иновативни решения.

Крайната дата за кандидатстване по конкурса е 31.01.2022, а резултатите следва да бъдат обявени на 22.02.2022.

 

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.