НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На  12 и 13 октомври в Хелзинки, Финландия, се проведе Годишната международна конференция на EASPD за подкрепа на развитието на социалните иновации в Европа и отделните страни. От българска страна участие в конференцията взеха представители на НАСО и други организации, които са членове на НАСО и EASPD от България. Над 250 участници обсъждаха, дискутираха и представяха различни проучвания, добър опит и практики за определяне, въвеждане и развитие на социалните иновации в областта на подкрепата на хора с увреждания, социалните услуги, заетостта и други.

Представени бяха интересни примери за разработване на модели, финансиране и устойчиво разпространение на различен вид иновации в социалната сфера.  В рамките на конференцията бяха проведени и голям брой уъркшопи по широк кръг от теми свързани със социалните иновации. Връчени бяха и годишните награди за социални иновации на EASPD.

Конференцията мина при висока степен на професионализъм, комптентност, значимост и полезност по темите за социалните иновации, теми по които и НАСО се стреми да работи в областта на социалните политики и социалните услуги в България. Предвидено е част от представените презентации и опит, приложими за България, да бъдат преведени и представени в информационните канали на НАСО.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.