ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

Участие в международна конференция на тема: „Социална икономика: Обществени поръчки с добавена стойност“

Представители на НАСО, община Добрич  и СП „Чудната градина“ участваха в международна конференция и партньорска среща по проект CO-RESP в Глейсдорф, Австрия. Темата на дискусия е „Социална икономика: Обществени поръчки с добавена стойност“, а участниците от Белгия, Австрия, Франция, България и Испания имаха шанса да представят текущата законодателна рамка в областта на социалните поръчки и предизвикателствата пред осигуряването на заетост за хора с увреждания от своите държави. Представени бяха обещаващи добри практики за социални предприятия, стремящи се към постигане на модели за устойчивост и дългосрочни решения в социалния сектор.

Представителите на община Добрич и СП“Чудната градина“ презентираха пред широката аудитория  историята на социалното предприятие, мисията и целите на екипа, който стои зад него, както и нуждата от подкрепа за постигане на устойчиви решения в бъдеще. Подчертан беше приносът на община Добрич и съдействието от страна на местната власт за осъществяването на проекта и предоставяне на подходящи условия за подкрепена заетост. Фокусът бе върху необходимостта от по-задълбочено взаимодействие между неправителствените организации и местните власти на регионално ниво, с цел осигуряване на заетост за хората в неравностойно положение и внедряване на добри практики и реформи в социалния сектор.

Партньорите по проект CO-RESP имаха възможността да посетят няколко различни комплекса, представляващи центрове за предоставяне на различни социални услуги на регионалното социално предприятие в Глейсдорф – „Chance B“. Любезните домакини представиха своите практики и решения за постигане на временна и дългосрочна устойчивост, чрез обществени поръчки с добавена социална стойност. Всички участници се включиха активно в обиколката, събирайки добрия опит, задавайки въпроси и дискутирайки регулаторната рамка в Австрия. Chance B са доставчик на широк спектър от социални услуги, насочени към хора с увреждания във всички възрастови групи, осигуряващи заетост на над 700 души в областта на Глейсдорф. 10% от работниците им са хора в неравностойно положение, които са получили шанса да развиват уменията си,чрез различни дейности – шиене, гладене, дърворезба, селскостопанска продукция в оранжерии, приготвяне на различни сладки изкушения за местния пазар в собствената им пекарна, и много други.

НОВИНИ

Всички сме равни

Всички сме равни

В община Ямбол, месец май е бил изпълнен със спортни събития на спортните клубове за инвалиди. С добра подготовка и тренировка, спортистите са постигнали добри, дори отлични резултати.  Месеца е започнал с петанк в град Поморие, като участие са взели два отбора -  спортен клуб за инвалиди „ЯМБОЛ-99“ и спортен клуб...

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“, което ще се проведе на 14.06.2023г. от 14:00 до 17:00 часа, онлайн през Zoom. Лектор: д-р Йорданка Христозова -психотерапевт, психоаналитик, доктор по педагогика с...

Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси

Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси

НАСО взе участие, като член, в първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“. На заседанието беше обсъдена и одобрена операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, като главен приоритет е намаляването на бедността и насърчаване на социалното включване. Целта на операцията е...

Дискусионна среща на екипите на социални услуги

Дискусионна среща на екипите на социални услуги

На 29.05.2023г. НАСО проведе дискусионна среща на екипите на социални услуги, които се управляват от "Агенция за социално развитие - Вижън". По време на срещата, работещите в Комплексите за социални услуги във Варна, Хасково и Търговище обмениха опит свързан с изготвянето на индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за...

НАСО на среща с община Антоново

На 26.05.2023г. НАСО проведе среща в Община Антоново, с участието на ръководството на администрацията - заместник кметове, секретар и председател на Общинския съвет, както и служители, които са ангажирани със социалните дейности в общината. По време на срещата се коментираха промените в социалната сфера и предизвикателствата, свързани с тях, действащите...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. На заседанието беше обсъден  и одобрен Годишния доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2022 г. Друга обсъдена тема е и Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027...

Фондация КОНКОРДИЯ с нов епизод на подкаста „Социалът говори“

Фондация КОНКОРДИЯ с нов епизод на подкаста „Социалът говори“

Конкордия България, които са членове на НАСО, споделят новия епизод на подкаста им Социалът говори, чието послание гласи: Никога не е късно да се развиваме. В този епизод на подкаста те разговарят с две майки, които са прекарали целия си живот в с. Малки Искър. Те и техните семейства посещават...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

В периода от 18.05.2023 г. до 22.05.2023 г. включително се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет, на което бяха разгледани следните документи: т. 1 - Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.