НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 12 октомври, в Хелзинки се проведе поредното заседание на Членския форум по заетост на ЕASPD с участието на членовете от България – НАСО и Агенция за социално развитие ВИЖЪН, представени от председателя на НАСО – Георги Георгиев и изпълнителния директор на Агенция Вижън – Жанета Георгиева. На заседанието бяха обсъдени актуални информации за развитие на заетостта на хората с увреждания в Европа, както и предстоящото създаване на пакет за заетост за хора с увреждания в ЕС за събиране и представяне на добри практики от различните страни. Представени бяха различни проекти, в т.ч. проектът CO-RESP, в който участва и НАСО и община Добрич от България. Представена беше и инициативата на ЕК за реализация на проект за укрепване на публичните служби по заетост за подобряване на резултатите в работата им по подкрепата на хора с увреждания, включително различни инициативи и предизвикателства, в т.ч. връзки и партньорства с доставчиците на други услуги за хора с увреждания. На заседанието беше представен и обсъден добър опит за подкрепа на хора с увреждания, чрез заетост от Финландия, за който НАСО договаря възможности за представянето му в България.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.