НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 15 ноември в София, Национална асоциация на социално отговорните работодатели, част от Консорциум НАСО, организира и проведе Национален форум на социално отговорните работодатели. Форумът е първото национално представено самостоятелно събитие на Асоциацията.

Целите на форума включваха партньорство между всички заинтересовани страни в т.ч местната и държавната власт, обсъждане и даване на полезни решения за развитие на корпоративната социална отговорност и прилаганите от бизнеса социални отговорности, както и подкрепата на държавните и местните власти към работодателите за развитие на заетостта за хората с увреждания и изграждане на устойчиви политики и модели на заетост в България.

В дневния ред на Форума, бяха включени широк кръг от теми за дискусии реализирани с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката, Агенция по заетостта, Агенцията за насърчаване на малки ис редни предприятия, Агенцията за хората с увреждания, Икономическия и социален съвет и много работодатели и представители на различни организации и специалисти работещи в сектора. Представен беше и Анализ на Икономическия и социален съвет за развитие на заетостта за хората с увреждания в България. Председателят на НАСО, г-н Георги Георгиев, представи конкретни предложения на НАСО и НАСОР за нормативни промени и подобряване на държавната подкрепа към работодателите за развитие на заетостта за хората с увреждания в България.

В събитието бяха включени и темите за партньорството и отговорностите на социалните услуги към хората с увреждания с цел тяхната подготовка и мотивиране за трудово участие и социално приобщаване. Това беше добър повод и възможност във форума да участват голям брой представители и членове на НАСО работещи в сектора на социалните услуги, които участваха активно в провеждането на форума и дискусиите. В рамките на събитието бяха представени и добри практики от Европа и България.

Приветствия към форума направиха Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и индустрията, Икономическия и социален съвет на България и др.

 

 

 

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.