НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

На 23 и 24 май 2023г се проведе транснационална партньорска среща по проект SAS в Брюксел, Белгия. Екипът на
НАСОР взе активно участие в дискусията за осигуряване на прехода към пазара на труда за хора с увреждания чрез схемата за подкрепено чиракуване (SAS) и се обсъдиха резултатите от проекта, както и се предостави обратна връзка. Всяка страна представи подробности за предизвикателствата пред внедряването на западноевропейският модел за чиракуване на местна почва – законодателните рамки и необходимостта от реформи в социалния сектор на ниво ЕС. При всеки от партньорите, схемата за чиракуване е имплементирана  на приблизително еднакво ниво, като социалните експерти се стараят да осигурят заетост на поне 4 лица в неравностойно положение. Екипът на НАСОР постави акцент върху нуждата от държавна подкрепа и постигане на устойчивост чрез константно национално финансиране, за да се постигне модел на подкрепена заетост, който да бъде независим от наличието на европейски проекти и програми.

Партньорите имаха удоволствието да участват и в учебно посещение в Groep Intro– неправителствена организация, ръководена от цели за устойчиво развитие на социалните услуги, работеща върху личностното израстване на хора в неравностойно положение чрез осигуряване на работа, обучение и съвети в сферата на заетостта. Методиката на действие е свързана с индивидуално обгрижване, персонализирани услуги (в рамките на работното място, училището, семейната среда и свободното време). Специалистите обясниха в детайли организационната структура и стратегиите за постигане на високи резултати при преговорите с работодатели в областта на приобщаващият пазар на труда. Благодарение на техните инициативи младите хора с интелектуални и физически затруднения получават възможности за продължаване на развитието си в учебна среда, без да напускат училище, развивайки подходящи квалификации и умения.

 

 

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.