ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Светла Григорова

Светла Григорова

Член на УС на НАСО

 

Образование:

  • Магистър „Социални дейности“
  • Бакалавър „Финанси и банково дело“
  • Квалификации по разработване и реализация на проекти в подкрепа на деца с увреждания

 

Професионален опит:

  • Председател на УС на фондация „Грижи за деца с увреждания“.
  • Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания в Габрово.
  • Участия в национални и европейски конференции по проблемите на хората с увреждания, работни групи за изготвяне на общински и областни стратегии и програми за социални услуги.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.