ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Светла Григорова

Светла Григорова

Член на УС на НАСО

 

Образование:

  • Магистър „Социални дейности“
  • Бакалавър „Финанси и банково дело“
  • Квалификации по разработване и реализация на проекти в подкрепа на деца с увреждания

 

Професионален опит:

  • Председател на УС на фондация „Грижи за деца с увреждания“.
  • Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания в Габрово.
  • Участия в национални и европейски конференции по проблемите на хората с увреждания, работни групи за изготвяне на общински и областни стратегии и програми за социални услуги.

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.