НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

В началото на октомври 2022 г. екипът на НАСО започна участие в нов проект CO-RESP (Устойчивост на общността чрез социални обществени поръчки). Проектът CO-RESP ще има за цел да увеличи максимално използването на SRPP (Социално отговорните обществени поръчки) чрез организиране на мисия за социална икономика (работен пакет 2), обединяваща всички съответни заинтересовани страни, и благоприятстваща обмена на добри практики и засилване на интер-регионалното сътрудничество между участниците в социалната икономика и регионалните/местните власти.

Въз основа на опита от обучението проведено между партньорите и местните власти участващи в проекта, ще се изготвят местни планове за действие (работен пакет 3), целящи максимално използване на социални обществени поръчки на местно ниво.  Ще бъде изготвен и документ с Препоръки за репликации (работен пакет 4), за да се улесни и гарантира възпроизвеждането на резултатите от проекта.

НАСО ще играе основна роля в работен пакет 5, като ръководи една от най-важните задачи на проекта – дейностите по комуникация и разпространение. Нашият екип ще се погрижи за повишаване на обществената информираност чрез инструменти и дейности, свързани с външни комуникации, визуална идентичност и брандиране, ключови послания, подходящи за всяка целева аудитория, ключови показатели за ефективност, процедури за мониторинг, оценка на външни комуникационни дейности и др.

Нашият екип започна да изготвя подробен план за действие и предложения за лого, така че правилно да се представи проекта пред по-широката аудитория във всички социални медийни платформи.

Проектът е отлична възможност за всички партньори да представят своите организации и задачи свързани с работните пакети. Водеща организация е дългогодишният партньор на НАСО – EASPD, следван от ZfSW – Zentrum für Sozialwirtschaft GmbH (Австрия), ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ВКЛЮЧВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (EUCIE – Франция), Община Добрич (България), Stadtgemeinde Gleisdorf (Австрия) и Ayuntamiento de Марина де Кудейо (Испания).

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

ЦОП Гулянци представя пътя на социалната работа със „Социално дърво“

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.