НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Във връзка с разработването и създаването на институционална и управленска структура на новата ДАХУ на 12 май НАСО участва в експертна работна среща в МТСП за обсъждане на доклад от работната група с предложение за бъдещи решения. Бяха представени и обсъдени експертни препоръки, относно потенциалните възможности за преминаване на изпълнителната дейност на АХУ към други структури на МТСП.

В рамките на дългосрочната работа на НАСО по темите за заетост, Алиансът представи аргументирани предложения и становище за преминаване на всички теми, свързани със заетостта, от АХУ към Агенция по заетостта.Предложението съдържа и промяна на механизма за държавна подкрепа на работодателите, с цел постигане на по-висока ефективност и устойчовост в развитието на заетоста за хората с увреждания. На фона на споделените и други становища по темата, ясно се открои принципното одобрение на споделената визия от НАСО за бъдещо развитие на структурите, дейностите и механизмите за подкрепа в тази област.

Уточнено беше, че до 1 юли трябва да бъдат приети принципни решения за работата на бъдещата ДАХУ, а в периода юли-декември ще бъдат изградени и ще работят експертни групи за подготовка на предложение за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за социално подпомагане. Предвижда се реалният старт на новата държавна агенция и новият начин на работа по досегашната изпълнителна дейност на АХУ да стартира от 1 януари 2023г.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.