НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

23.09. 21 г.

На 14 сетември в Икономически университет – Варна се състоя среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и ректора на университета проф. д-р Евгени Станимиров. В срещата участваха и ръководителят на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева доц. д-р Десислава Серафимова от катедра „Управление и администрация“.

Проф. Станимиров представи богатата над 100-годишна история на университета и актуалните дейности в развитието на институцията в качеството й на важен национален фактор в областта на образованието и икономиката в страната.

Като важни акценти по време на срещата бяха представени инициативите на висшето учебно заведение в областта на социалната отговорност. Председателят на НАСО г-н Георгиев очерта основните наравления и партньорства на организацията в национален и международен аспект. Споделен беше опитът на Алианса в работата и партньорствата с висшите учебни заведения в страната и успешните модели за партньорство между държавата, общините, местните и регионални структури и гражданския сектор в социалната област. Участниците в срещата обсъдиха различни инициативи и практики за развитие на социалната отговорност и привличане на по-широки среди и фактори в работещо партньорство по темите.

Обсъдено и договорено е партньорство в разнообразни инициативи, в това число и създаването на нов Център за социална отговорност в Икономически университет – Варна. Друга важна тема в срещата бе включването на висшето учебно заведение като официален член на Национален алианс за социална отговорност.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.