НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

На 15 август, се проведе среща между министъра на труда и социалната политика г-жа Иванка Шалапатова и представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания, като НАСО беше представляван от председателя г-н Георги Георгиев и мениджърът на организацията г-жа Наталия Христова. На срещата присъства и заместник-министър г-жа Гинка Машова-Станчева, г-жа Елеонора Пачеджиева, директор на Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, г-жа Марина Сарадинова, изпълнителен директор на фонд Социална закрила, експерти от МТСП, представители на АСП и др.

На срещата се очертаха част от промените, които всички очакват в интерес на хората с увреждания в дългосрочен план. Министър Шалапатова потвърди, че се работи усилено към изпълнението на мерки за усъвършенстване на политиката за хора с увреждания – повишаването на качеството на живот на хората още от ранна детска възраст и осигуряването на възможности за тяхната трудова реализация, работването на нормативни промени за  усъвършенстване ефективността на политиката за хората с увреждания с фокус върху пълноценното им участие в обществото, интегрираната работа между всички отговорни институции, сред които Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на околната среда и водите и др.

Зам.-министър Гинка Машова информира, че предстоят промени в Закона за насърчаване на заетостта, с които се предвиждат мерки за осигуряване на повече работни места за хората с увреждания, вкл. създаването на работни групи за обсъждане предложения на текстовете за промени в Закона, както и провеждането на оперативни срещи в малък формат за решаване на конкретни казуси.

До края на 2023 г. е планирано по Програма „Развитие на човешките ресурси“ да бъде обявена операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, с която се очаква да се подобри достъпа до пазара на труда за най-малко 3 600 души. Осигуряването на възможности за обучения и разкриване на нови работни иместа в социалните предприятия ще са основна цел на друга предстояща процедура – „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“. Очаква се мярката да обхване 1 970 души в неравностойно положение, а 1 044 участници да започнат нова работа.

Министър Шалапатова сподели пред присъстващаите на срещата, че е належащо да се работи по промяна и на политиките, насочени към работещите в системата на социалните услуги, за утвърждаване статута на социалните работници, повишаване на техните комптенции и възможностите за постоянно учене, подобряване на условията на труд в социалните услуги, осигуряването на адекватни възнаграждения, показването на добри практики и успехи в работата на социалните услуги.

 

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Надежда Юлзари

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.