НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

20. 01. 22 г.

На 19 януари в сградата на Министерство на труда и социалната политика председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в среща с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков. В дневния ред на разговора бяха включени актуални теми, свързани с подкрепата на хората с увреждания, развитието на социалните услуги в страната, заетостта и др.

Обсъдено беше очакваното развитие по преструктуриране на Агенцията за хората с увреждания и определяне на бъдещите функции на новата структура. Г-н Георгиев представи и връчи предложения на НАСО за промени и осъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се за подкрепата на работодателите и хората с увреждания и за развитие и подобряване на заетостта за тези хора.

В областта на социалните услуги предложенията включват намиране на подходящи решения за адекватното увеличение на стандартите за финансиране на социалните услуги, което е свързано с рязкото увеличение на цените на електроенергията и горивата, както и намиране на подходящи варианти за създаване на по-добри условия за работа и кариерно развитие на социалните работници и работещите специалисти в социалните услуги.

Засегнат бе проблемът с нараствашия отлив на кадри от сектора и възможностите за предотвратяването му. В предложенията са включени и въпросите за развитие на социалното предприемачество в социалните услуги, реална подкрепа за работата на социалните предприятия, както и подобряване на статута и партньорството с национално представителните организации.

Министър Гьоков прие с интерес и разбиране отправените предложения, като бе договорена последваща среща за по-конкретна работа по поставените въпроси през месец февруари.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.