НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Среща на социално отговорните работодатели  и представители на социалните услуги от Габрово и региона се проведе на 31 май в ритуалната зала на Община Габрово.

Срещата се организира по инициатива на НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  и ОБЩИНА ГАБРОВО.  Присъстваха представители на общината, НАСО, НАСОР, ТД „Бюро по труда“, работодатели, социални услуги, специалисти, експерти и представители на други организации и заинтересовани страни.

Обсъжданията минаха под знака на основната тема – Социалната отговорнст и ползите за бизнеса и обществото, и осигуряване на заетост за хората с увреждания.  Сред обсъжданите теми бяха партньорството между институциите, работодателите, социалните услуги, хората с увреждания, техните възможности и потребности. С разбиране и потвърждаване на острата необходимост от промени се дискутираха предложенията на НАСО за спешни и неотложни решения за финансиране на работодатели и осигуряване на реална подкрепа за приобщаваща заетост и повече работни места за хората в България.

Участниците в срещата споделиха опит и обсъдиха потенциални нови посоки и възможности за развитието на условията в България за реализиране на социална отговорност, успешни социални практики и по-добър живот за всички.

Представителите на Национален алианс за социална отговорност и Национална асоциация на социално отговорните работодатели споделиха за целите на организациите и приоритетите за партньорство.

НАСО продължава инициативата за подобни срещи с работодатели в цялата страна с позитивизъм и убеденост, че всеки човек може и трябва да има възможност да участва и успява в създаването и реализирането на социалноотговорни политики в различни области.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.