ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО – Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване, и в частност – стартирането на инициативата по прилагане на схемата на чиракуване според референтния френски модел, който ще бъде приложен от всяка една страна участник. Благодарение на експертите (по двама от всеки екип) – VIC (Съветници по професионална интеграция), доказания успешен френски модел ще бъде иницииран успоредно, спрямо законовите рамки на всяка една държава.

Представителите на екипа на НАСОР посрещнаха всички партньори и осигуриха отлични условия за провеждане на транснационалните срещи (TPM 1 & TPM 2), както и събитието по разпространение на информация (Dissemination event), по време на което българския екип направи презентация на проекта, запознавайки работодатели от цялата страна с концепцията за модела на чиракуване. Успяхме да фокусираме вниманието на голямата част от аудиторията, както и да установим потенциално дълготрайни взаимоотношения с представители на социалния сектор и социално отговорните работодатели в България. Водещият партньор по проекта SAS – френската организация LADAPT получи възможността да представи своя принос за самия модел. Последващите дейности по проекта, са свързани с активно участие от страна на екипите на всички участници, с цел разпространяване на информацията към заинтересованите страни, осигуряване на успешен преход за хора с увреждания от учебна в работна среда, интеграция чрез допълнителни обучения и дълготрайни професионални взаимоотношения.

Организацията на НАСОР предостави шанса на европейските партньори да се докоснат до българската реалност, посещавайки социално предприятие „АКАДЕМИКА ВУМ“, където станаха свидетели на прилаганата вече концепция за професионална интеграция в рамките на България. Екипа на заведението успя да сподели своите постижения, както и предизвикателства пред ежедневните и бъдещи дейности, да обогати своите виждания и опит, благодарение на получената информация, директно от френския първоизточник.

Гостуващите в България партньори по проект SAS имаха привилегията да участват активно в „Националния Форум 2022“ – шанса да обменят опит с български социално отговорни работодатели, представители на министерството на труда и социалната политика, агенцията по заетостта, и агенцията за хората с увреждания, както и с екипа на „Вижън“. Те получиха и възможността да посетят двореца в „Евксиновград“, като част от организираната туристическа обиколка, която допълнително обогати познанията им за българската история и европейското ни минало, настояще и бъдеще.

НОВИНИ

Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения

Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения

По време на Европейската година на младежта Икономическият и социален съвет (ИСС) отбелязва 12 август – Международния ден на младежта с изготвянето на „Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“. ИСС...

Обучение – За какво служат професионалните граници?

Обучение – За какво служат професионалните граници?

ПОКАНА за обучение на тема: “За какво служат професионалните граници?“ 30 август 2022 г. 14.00-16.00 ч. онлайн през Zoom ПРОГРАМА: Запознаване и проучване на очакванията на участниците. Какво казва за професионалните граници Етичния кодекс на служителите, предоставящи социални услуги утвърден на 28.05.21г.? Каква е разликата между личните и професионалните граници?...

Обучение – Интерактивни техники за работа с деца

Обучение – Интерактивни техники за работа с деца

ПОКАНА за обучение на тема: Интерактивни техники за работа с деца. Как се проявява терапевтичната сила на игровите техники? 19 август 2022 г. от 13.30 ч. oнлайн през Zoom ПРОГРАМА: Запознаване и проучване на нуждите и очакванията на участниците. Основни техники от психодрамата с деца, как и къде можем да...

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Проведохме среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги

Национален алианс за социална отговорност инициира и проведе нова среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги. Фокусът на срещата беше обсъждане на теми свързани с Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Срещата се проведе на 22.07.2022г. през онлайн платформата Zoom. Модератор беше...

Обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания“

Обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания“

ПОКАНА за обучение на тема “Принос на ерготерапията в социалните услуги за хора с увреждания" 26 юли 2022 г. 10.00 ч. онлайн през Zoom   За кого е предназначено: Обучението е подходящо за всички работещи в социалните услуги за деца и възрастни с увреждания. Обучението има за цел да представи...

Обучение за социални асистенти в Хасково

Обучение за социални асистенти в Хасково

На 14 и 15 юли 2022 г. се проведе обучение за социални асистенти по Асистенска подкрепа към община Хасково. Темата на надграждащото обучение беше " Асистентска подкрепа – ключови аспекти в грижата за потребители в домашна среда“. В обучението взеха участие всички социални асистенти назначени в социалната услуга. Специалистите получиха допълнително...

Включете се в среща на  „Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги“ 

Включете се в среща на „Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги“ 

  ПОКАНА за участие в „Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги“    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в Дигиталния клуб към всички ръководители на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на 22.07.2022г. от 14:00 часа,...

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

ПОКАНА за обучение на тема “ Защо и как да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?„ 29 юли 2022 г. 14.00-16.00 ч. онлайн през Zoom   За кого е предназначено: Обучението е подходящо за всички работещи  в социалните услуги за деца и възрастни, които обмислят да стартират или вече...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.