ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО – Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване, и в частност – стартирането на инициативата по прилагане на схемата на чиракуване според референтния френски модел, който ще бъде приложен от всяка една страна участник. Благодарение на експертите (по двама от всеки екип) – VIC (Съветници по професионална интеграция), доказания успешен френски модел ще бъде иницииран успоредно, спрямо законовите рамки на всяка една държава.

Представителите на екипа на НАСОР посрещнаха всички партньори и осигуриха отлични условия за провеждане на транснационалните срещи (TPM 1 & TPM 2), както и събитието по разпространение на информация (Dissemination event), по време на което българския екип направи презентация на проекта, запознавайки работодатели от цялата страна с концепцията за модела на чиракуване. Успяхме да фокусираме вниманието на голямата част от аудиторията, както и да установим потенциално дълготрайни взаимоотношения с представители на социалния сектор и социално отговорните работодатели в България. Водещият партньор по проекта SAS – френската организация LADAPT получи възможността да представи своя принос за самия модел. Последващите дейности по проекта, са свързани с активно участие от страна на екипите на всички участници, с цел разпространяване на информацията към заинтересованите страни, осигуряване на успешен преход за хора с увреждания от учебна в работна среда, интеграция чрез допълнителни обучения и дълготрайни професионални взаимоотношения.

Организацията на НАСОР предостави шанса на европейските партньори да се докоснат до българската реалност, посещавайки социално предприятие „АКАДЕМИКА ВУМ“, където станаха свидетели на прилаганата вече концепция за професионална интеграция в рамките на България. Екипа на заведението успя да сподели своите постижения, както и предизвикателства пред ежедневните и бъдещи дейности, да обогати своите виждания и опит, благодарение на получената информация, директно от френския първоизточник.

Гостуващите в България партньори по проект SAS имаха привилегията да участват активно в „Националния Форум 2022“ – шанса да обменят опит с български социално отговорни работодатели, представители на министерството на труда и социалната политика, агенцията по заетостта, и агенцията за хората с увреждания, както и с екипа на „Вижън“. Те получиха и възможността да посетят двореца в „Евксиновград“, като част от организираната туристическа обиколка, която допълнително обогати познанията им за българската история и европейското ни минало, настояще и бъдеще.

НОВИНИ

Семейството е корен и криле

Семейството е корен и криле

Работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“. 21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който членовете на НАСО, а именно Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Форума за заетостта – EASPD

На 18 ноември представители на НАСО се включиха в среща с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, които бяха домакини на екипа на Policy Impact Lab. На проведената среща, основна дискусия бяха предварителните констатации от изследването за ефективността на защитените работилници в Европейския Съюз.

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Представители на НАСО участваха в Третата Международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги в България, които се проведоха на 14 и 15 ноември в град Плевен. Събитията се проведоха под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова от сдружение „Аутизъм Днес“ и с подкрепата...

Покана за дискусионна среща

Дискусионна среща на тема „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“

На 18 ноември 2022г, екипът на НАСО проведе дискусионна среща онлайн на тема  „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“ Срещата имаше за цел да запознае участниците със спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги, както и да споделят своя опит в управлението и да участват...

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ      На Ваш № 01-96 от 24.10.2022 г.  ОТНОСНО:   Предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората...

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

Дългогодишният член на НАСО, „Карин дом", предлагат безплатни консултации за семейства с недоносени или родени с ниско тегло деца. На подкрепата на центъра могат да разчитат родители на малчугани от 0 до 3-годишна възраст. Повод за инициативата на „Карин дом" е Денят на недоносените деца, който се отбелязва на 17 ноември,...

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

За десета поредна година членовете на НАСО ,Фондация „За Нашите Деца“, организираха коледна кампания под надслов „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ за десета поредна година, съобщиха от пресцентъра на организацията. Традиционната инициатива на организацията ще обедини отново социално ангажирани компании и техните екипи, училища, възрастни и деца, водени от съпричастността...

„Защото СМЕ ХОРА!“

„Защото СМЕ ХОРА!“

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти! Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора. Членовете на НАСО, „Каритас България“, стартираха поредното издание на ежегодната си кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Чрез нея организацията иска да помогне на  възрастни и болни хора от...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.