НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

21.02.22 г.

На 17 февруари председателят на НАСО Георги Георгиев проведе среща със зам.-министъра на труда и социалната политика Жулиета Върлякова. В срещата участваха ръководители и експерти от дирекциите „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социална помощ“, „Социално включване“ и „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, работещи в областта на подкрепата на хората с увреждания, заетостта и социалната икономика.

По време на срещата се обсъди предложение на НАСО по някои основни теми, по които Алиансът работи в областта на развитието на социалните услуги и заетостта. Г-н Георгиев представи конкретните предложения,  които касаят предстоящото преобразуване на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ в Държавна агенция за хората с увреждания и необходимостта от прехвърляне на досегашните изпълнителни функции на АХУ към други държавни структури. Втората водеща тема на предложенията засегна необходимостта на спешни и неотложни решения за осигуряване на финансиране на приобщаваща заетост и повече работни места за хора с увреждания, както и пълна промяна на досегашния ред на финансиране.

Като значим резерв в тази посока НАСО предлага доразвиване на настоящите нормативни условия за подкрепа на социалните предприятия и осигуряване на реално работеща подкрепа и устойчивост за тях. Поставен беше отново въпросът за намиране на подходящ вариант и нормативно уреждане на трудовото участие на хората с увреждания при ползване на социални услуги и законово реализиране на допълнителни приходи в социалните услуги от извършваните трудови дейности. С цел развитие и подобряване на партньорството, бе направено и предложение за осъвършенстване на регламентите и статута за работа на национално представителните организации на и за хората с увреждания и повишаване на техния принос и значимост в работата на Националния съвет за хората с увреждания.

Зам.- министър Ж. Върлякова изрази удовлетворение, разбиране и подкрепа на направените предложения от НАСО и заяви желание да се започне дебат и работа по предложенията, с цел намиране на най-добрите варианти за тяхното изпълнение.

Участниците в срещата реализираха активна и съдържателна дискусия в търсене на отговори по много въпроси, съдържащи се в предложенията, като най-значима и изискваща навременна реакция тема беше необходимостта от модел за държавна подкрепа на заетостта за хората с увреждания.  Срещата завърши с обща убеденост, че настоящият момент е подходящ за промени в областта на заетостта, както и търсене на подходящи възможности по останалите предложения.

 

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.