НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

ЧЛЕНОВЕ НА НАСО

 • Столична община     
 • Фондация „Карин Дом“, Варна      
 • Сдружение за социални услуги в общността, София     
 • Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие”, Пазарджик   
 • Център за обществена подкрепа – Стралджа                 
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания, Шумен                   
 • Фодация „Психологическа подкрепа“, София     
 • Сдружение с нестопанска цел „Център за социално партньорство“, Сливен           
 • ЕТ „Уют-Димка Андреева“, с. Тополи              
 • Сдружение с нестопанска цел „За духовни и социални дейности“, Сливен 
 • Фондация „Грижи за деца с увреждания“, Габрово        
 • ВИДЕНОВ ГРУП ООД, Ямбол                 
 • Дружество за диабетици и инвалиди „Зора-2000“, Бургас       
 • Спортен клуб за хора с увреждания Варна 2010 
 • Център за обществена подкрепа – Златоград                   
 • Алианс за регионални и граждански инициативи, София       
 • ХобиСклуб, Добрич 
 • Фондация „Съпричастие“ – гр. Варна       
 • Фондация „Рози“, Сливен   
 • Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за възрастните в България“, Ст. Загора     
 • Фондация „Роден край“, с. Тополи           
 • Фондация „Аллтернатива 2002“, Варна   
 • Фондация „Сийдър“, София           
 • Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99“     
 • Грижовност ЕООД, Пловдив                    
 • Дворец на културата и спорта ЕАД, Варна                     
 • Национално сдружение на общините в Р. България, София    
 • Аурубис България АД, Пирдоп                
 • Фондация „НЕТ“, Горна Оряховица         
 • Сдружение с нестопанска цел „Шанс за хора с увреждания“, Варна   
 • Община Пловдив                
 • КЦМ 2000 АД , Пловдив                
 • Сдружение „Дом за всеки“, Суворово     
 • Да Винчи Дентал Лабор ООД, София                 
 • Асоциация за психосоциална защита Адаптация, Варна          
 • Международна асоциация по качеството – International Quality Association   
 • Община Етрополе                
 • Община Каспичан               
 • Сдружение „Прозорец към света“   
 • Фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промените в околната среда“           
 • Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ       
 • Фондация „Старт“    
 • Сдружение с нестопанска цел „ТЕАТЪР ЦВЕТЕ“          
 • Сдружение „Детски център Ронкали“     
 • Сдружение „Бизнес агенция“
 • Асоциация „Да съхраним жената“    
 • Сдружение с нестопанска цел „Иновация“          
 • Спортен клуб на глухите – Ямбол             
 • Община Смолян                   
 • Сдружение за онкоболни и приятели       
 • ЕТ „Савина- Събина Данева“                     
 • Център за обществена подкрепа „Усмивка“                    
 • Фондация „Алтернатива в изкуството“    
 • Сдружение”Надежда-2002”           
 • Сдружение „Център за социални и здравни грижи“      
 • ЕТ „Иван Станев“              
 • Сдружение „Национален алианс за развитие“    
 • Светкавица 90 Г- Георгиев ЕООД                        
 • Фондация „Сила за живот Пламен Толев“          
 • Дневен център за стари хора – Генерал Инзово            
 • Сдружение „Ръка за ръка“  НПО   Сдружение
 • Център за настаняване от семеен тип – Ямбол                
 • Сдружение „Радост“            
 • Гражданско сдружение „Алтернатива 55“           
 • Център за социална рехабилитация – Лясковец             
 • Дневен център за стари хора – Лясковец              
 • Домашен социален патронаж – Лясковец           
 • Дневен център за деца с увреждания „Здравец“ / ДЦВУ – СГ           
 • Сдружение „Партньори – ДИТ“    
 • Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Стражица                    
 • ЦРСИХУ „Св. Вмчца Неделя“                   
 • Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора“                  
 • Център за социална рехабилитация и интеграция                    
 • Фондация „Приятелска подкрепа“           
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години                 
 • Фондация „Бъдеще за България“-клон Пловдив 
 • Сдружение „Социален център Бургас“    
 • Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ – Русе                
 • Дом за възрастни хора с умствена изостаналост ‘Свети врач“              
 • Сдружение „Усмивка“         
 • Сдружение Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания            
 • Сдружение Бъдеще  
 • Фондация „Подкрепа за реализация“        
 • Хелт Сорс Еоод                    
 • Спортен клуб за рекреация интеграция и спорт Кубар   
 • Дневен център за деца и младежи с увреждания                       
 • Дневен център за деца с увреждания-КСУДС               
 • Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания                   
 • Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” 
 • Интершоу ЕООД               
 • Сдружение „Спортен клуб за хора с физически увреждания Икар“    
 • Комплекс за социални услуги Свети Георги                
 • Сдружение За теб     
 • Фондация „Радост за нашите деца“           
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция – Ловеч                 
 • Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“   
 • Защитено жилище за лица с умствени затруднения – София               
 • Бадминтон скуош клуб       
 • Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна“        
 • Дневен център за хора с психични разстройства                     
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция – Ямбол                 
 • Фондация „Фонд за социално включване“        
 • Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1873“              
 • Помощно училище „Св. Теодосий Търновски“              
 • Фондация „Международна социална служба – България“        
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания – Търговище              
 • Фондация „Съпричастие-Пазарджик“      
 • Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“        
 • ЦСРИ – Стралджа                
 • Център за обществена подкрепа – Стралджа                  
 • Община Карнобат                
 • ЦНСТДМ и ЗЖ – Ямбол                 
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания-Бургас                   
 • Дневен център за деца с увреждания „Св.Врач“           
 • Фондация „Съпричастие-Силистра“        
 • Център за обществена подкрепа – Средец                       
 • Дневен център за деца с увреждания „Дъга“ – Ямбол                
 • Дом за стари хора – София            
 • Сдружение с нестопанска цел „ЖАНЕТА – Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране“ ЖАНЕТА   
 • Дневен център за деца с увреждания – София                 
 • Център за обществена подкрепа – Плевен                      
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“            
 • Център за обществена подкрепа – Чирпан                       
 • Дом за стари хора -Разград                         
 • Домашен социален патронаж – Разград                
 • Център за обществена подкрепа – гр. Поморие               
 • Преходно жилище – София           
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания                      
 • Център за обществена подкрепа – Кюстендил                
 • Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“          
 • Комплекс за социални услуги за деца и възрастни  – Ямбол                
 • Дневен център за деца с увреждания – Крушари                        
 • Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Шабла               
 • Дом за стари хора с отделение за лежащо болни           
 • Дом за възрастни хора с физически увреждания            
 • Дейност „Социални услуги и подпомагане                   
 • Община Сунгурларе                       
 • Община Генерал Тошево                
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. Велинград                     
 • Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за децата с увреждания          
 • Сдружение „Фактор“        
 • Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив            
 • Сдружение с нестопанка цел в обществена полза „За теб“       
 • Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“                 
 • Център за обществена подкрепа – Неделино                   
 • Дневен център за хора с уереждания – Девня                  
 • Община Минерални Бани             
 • Община Мъглиж                  
 •  ЦСРИ Орфей – Кърджали              
 • Дневен център за деца с увреждания – „Антония Лафчийска“             
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци                
 • КЦД – Пловдив                    
 • ФРР „Рома Пловдив“, Център за обществена подкрепа“ Столипино“ 
 • Сдружение „Серендипити-2014“   
 • Дом за деца лишени от родителски грижи –  „Таню Войвода“             
 • Общинска служба за социални услуги                 
 • Фондация „Очи на четири лапи“   
 • Община Тополовград                     
 • Организация Хуманност и Дълголетие    
 • Дом за деца лишени от родителски грижи “ Надежда“             
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция – Перник             
 • Дом за деца лишени от родителски грижи“Кн. Мария Луиза“            
 • Фондация „Благодарност“ 
 • Фондация „Пламък“   
 • Фондация „Младежки център“      
 • Община Суворово               
 • Управление „Социални грижи и услуги“ при община Несебър                      
 • Община Пирдоп                 
 • Център за обществена подкрепа – Ардино                      
 • Център за настаняване от семеен тип – Стражица                      
 • Център за обществена подкрепа – Златоград                   
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания – Горна Оряховица              
 • Дневен център за деца с увреждания – Горна Оряховица                     
 • Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания                
 • Дом за стари хора с ОЛБ                
 • Социално предприятие към СУПЦ Димитровград                    
 • Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – с. Могилино                
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция – Добрич               
 • Дом за стари хора – Добрич                        
 • Дневен център за възрастни с увреждания – Добрич                 
 • Дневен център за деца с увреждания – Рудозем             
 • Център за настаняване от семеен тип – Монтана                        
 • Дом за стари хора – Радомир                   
 • Център за обществена подкрепа – Девин             
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания  – Димитровград                   
 • Дневен център за деца с увреждания – Димитровград               
 • Защитено жилище – Димитровград                      
 • Център за обществена подкрепа – Димитровград                       
 • Защитено жилище за лица с психични разстройства и дневен център за лица с увреждания                    
 • Община Брегово                 
 • Община Кула                      
 • Община Чепеларе               
 • Сдружение „Душевно Равновесие“           
 • Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“            
 • Община Сатовча                  
 • Община Малко Търново              
 • Хоспис „Кралица Берберова“                   
 • Община Доспат                    
 • Център за социална рехабилитация и интеграция „Света Марина“              
 • Община Своге                      
 • Център за обществена подкрепа – Своге              
 • Община Бяла Слатина                    
 • Сдружение Надежда за Антоново НПО   
 • Дневен център за деца с увреждания – Сандански                     
 • Дневен център за деца с увреждания – с. Добромирци              
 • Сдружение „Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие за гр.Опака“        
 • Дом за възрасрни хора с психични разстройства – Маллко Търново               
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания  – Малко Търново                 
 • Домашен социален патронаж – Малко Търново          
 • Дневен център за стари хора – Медковец          
 • Община Съединение                    
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция – Полски Тръмбеш                   
 • Община Криводол               
 • Общинско предприятие СКД към община Криводол                
 • Община Карлово                 
 • Община Мизия                     
 • Защитено жилище с. Патица                    
 • Дейност „Социални Услуги“ към община Свиленград             
 • Община Пещера                   
 • Център за обществена подкрепа – Сопот           
 • ЦНСТ 1 – Алфатар              
 • ЦНСТ 2 – Алфатар             
 • Домашен социален патронаж – Тервел                 
 • ДВХД – Добрич                   
 • Социален учебно – професионален център „П.Пенев“             
 • Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница“               
 • Сдружение „Работна група 11“      
 • Домашен социален патронаж – Върбица              
 • Социален комплекс – Цар Калоян             
 • Домашен социален патронаж  – Котел                 
 • Община Дулово, Направление „Социални услуги“, ЗЖ 1 и 2, ЦНСТ за хора с психични разстройства               
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания – Средище                  
 • Дневен център за стари хора – с. Кайнарджа                   
 • Дневен център за деца и младежи – седмична грижа                 
 • Елит прес къмпани ЕООД          
 • Община Борован                  
 • Община Костенец               
 • Община Брезово                 
 • Дом за възрастни хора със сетивни увреждания             
 • Община Полски Тръмбеш              
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция – Луковит           
 • Дневен център за деца с физически увреждания – Луковит               
 • Дом за стари хора –  с. Добрин                   Социална услуга
 • Център за настаняване от семеен тип – Долни Чифлик            
 • Защитено жилище – Долни Чифлик                      
 • Дом  за стари хора – Нови пазар                
 • Дом за деца и младежи с увреждания – Шумен               
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция – с. Рудник                      
 • Център за обществена подкрепа – Варна              
 • Комплекс за социални услуги – Сопот                
 • Център за обществена подкрепа – Перник                       
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция гр. Плевен                       
 • Фондация за социални услуги „Жулевия дом“    НПО   Фондация
 • Община Драгоман               
 • Община Драгоман  
 • Център за обществена подкрепа – Белене           
 • Дневен център за деца с увреждания Плевен     
 • Защитено жилище за възрастни хора с УИ         
 • Дом за стари хора “ Свети Иван Рилски“
 • Център за обществена подкрепа – Червен Бряг  
 • Община Хайредин  
 • Община Лъки          
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания  – Плевен       
 • Център за обществена подкрепа – Хисаря           
 • Домашен социален патронаж, гр. Хисаря           
 • Община Кричим     
 • Дневен център за стари хора –  Кричим  
 • Център за обществена подкрепа – Кричим         
 • Община Гурково     
 • Община Ябланица  
 • Център за обществена подкрепа – Провадия      
 • Дневен център за стари хора – Хисаря     
 • Денвен център за стари хора – Старосел 
 • ЦСРИД – Дупница  
 • Сдружение „Моят Свят“     НПО
 • Задгранично строителство ООД  
 • Дневен Център за стари хора с. Братя Даскалови          
 • Домашен социален патронаж – с. Братя даскалови        
 • Център за обществена подкрепа – Джебел          
 • Фондация „Общество на децата“ НПО
 • Дневен център за деца с увреждания „Дъга“ – Момчилград    
 •  Защитети жилища за хора с психични проблеми с.Драгаш Войвода
 • Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“        
 • Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“      
 • Център за обществена подкрепа – Община Раднево     
 • Фондация „За нашите деца“          
 • Народно читалище „Марица – 2008“       
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция – гр. Поморие     
 • Спортен клуб за интеграция Дунав 2013
 • Дневен център за възрастни хора с увреждания  – Кубрат       
 • Община Чупрене     
 • Сдружение „С мисъл за всеки“      
 • Народно читалище „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011“
 • Сдружение „Нашето бъдеще-Омуртаг“    
 • ЦСРИ – Пловдив     
 • Наблюдавано жилище        
 • Сдружение „Граждански инициативи-Ловеч“    
 • Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички“       
 • Община Брусарци   
 • Община Ивайловград        
 • Община Струмяни  
 • Дом за стари хора – с. Баня
 • Домашен социален патронаж – Нова Загора       
 • Дневен център за деца с увреждания – с. Асеновец      
 • Домашен социален патронаж – с. Иваново         
 • Център за социална интеграция и рехабилитация – Благоевград        
 • Защитено жилище – Нова Загора  
 • Център за обществена подкрепа за деца в риск 
 • Община Антоново  
 • Дневен център за деца с увреждания „Добро сърце“    
 • Община Мездра       
 • Защитено жилище за хора с умствена изостаналост     
 • ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост        
 • Дом за стари хора – Ивайловград 
 • Център за обществена подкрепа – Ценово          
 • Защитено жилище за лица над 18 години с умствена изостаналост   
 • АИК ДОМ ООД      
 • Спортен клуб за рекреация интеграция и спорт Сварок           НПО
 • Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“        НПО
 • Фондация „Уникалните деца на Видин“ НПО
 • Сдружение „Шанс и закрила“        НПО
 • Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – Добрич
 • Елма 2009 ЕООД    
 • Клуб за европейски инициативи – ИДЕА           НПО
 • Център за социалана рехабилитация и интеграция „Здравец“
 • Дневен център за деца с увреждания – Свищов 
 • Център за настаняване от семеен тип – за деца за деца и младежи без увреждания
 • Oбщина Опан          
 • Общинска администрация Вълчи дол     
 • Домашен социален патронаж – Твърдица
 • Община Рудозем     
 • Център за обществена подкрепа – Бургас
 • Домашен социален патронаж – Любимец
 • „Аркитекчъръл спейс“ ЕООД       
 • Сдружение „Тимшел“ – Русе          НПО
 • „Успех ССБ Холдинг“ ЕООД клон Варна         
 • Община Лом            
 • СНЦ „ Онкоболни и приятели“ – Бургас            
 • Дом за стари хора – община Гълъбово    
 • ДЦДУ „Дъга“          
 • Социални услуги – ДСХ   
 • Фондация „Трета възраст“ 
 • Ювестайл ЕООД     
 • Община Търговище
 • Фондация „Конкордия България“            
 • Народно читалище ‘Съгласие – 1890″      
 • ЕКО комерс ООД   
 • СНЦ „Бъдеще за инвалидите“        НПО
 • Ник Вайс ЕООД     
 • Център „Инфрома“   НПО
 • Сдружение за хора с физически увреждания     
 • Фондация СИДЕЯ   НПО
 • НЧ „Войвода Генчо Къргов-1920г.“        
 • НЧ „Славянска беседа 1880“         
 • АСИСТ – Помагащи технологии 
 • НЧ „Паисий Хилендарски“           
 • НЧ „Васил Левски – 1929“
 • НЧ „Елин Пелин – 1896“   
 • Сдружение „Светлина и за нас“    НПО
 • БЗ „ЗСУ“-„Комплекс за социални услуги“         
 • БЗ „ЗСУ“-„Комплекс за социални услуги и стари хора“          
 • Дом за стари хора с ОЛБ с. Дреновец      
 • ЦНСТ за лица с психични разстройства – 1       
 • Община Чавдар       
 • Фондация „Русчук“ НПО
 • НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899“   
 • Община Самоков    
 • Общинско звено „Заведения за социални услуги“ – гр. Симитли      
 • Вики Комфорт ООД           
 • Ем Ер Джи – Консулт ЕООД         
 • Сдружение в обществена полза „Шанс чрез умения“    
 • Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“      
 • Община Дупница    
 • Дом за стари хора Дълголетие      
 • Сдружение с нестопанска цел „Сияйна Зора“    
 • Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“  
 • Сдружение „Гайтани“         
 • Бонев Проект ЕООД – Бургас       
 • Център за социална интеграция и рехабилитация – Свищов   
 • Комплекс за социални услуги – Монтана
 • Комплекс за здравно-социални услуги – Търговище     
 • КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ – Пловдив 
 • Сдружение „Алтруист“      
 • Дом за възрастни хора с деменция – гр. Разград
 • „Център за социални дейности Ангелови“ ЕООД         
 • Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения        
 • Сдружение „Дари Любов“  
 • Сдружение “Диабет“           
 • Община Враца, отдел Здравеопазване и соц. Дейности           
 • ЦНСТ за деца и младежи без увреждания          
 • Русенски Университет „Ангел Кънчев“ 
 • Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“  
 • Августа ЕООД        
 • Aсоциация на гражданите с увреден слух в България   
 • Център за настаняване от семеен тип – с. Веселиново  
 • СНЦ „АлДоРа“        
 • Технически университет – Варна 
 • Общностен център за подкрепа на деца и родители     
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания     
 • Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Марина“   
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания        
 • Център за обществена подкрепа – Хасково         
 • Дневен център за стари хора – общ. Хасково     
 • Домашен социален патронаж – общ. Хасково    
 • Фондация „Светът на Мария“        
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“         
 • СНЦ „Човечност“     
 • ЦНСТДМБУ „Иван Вазов“
 • Комплекс за социално здравни услуги „Света Петка“  
 • Център за обществена подкрепа – Свищов         
 • Дом за стари хора „Кенана“           
 • Община Болярово   
 • Дневен център за деца с увреждания – гр. Средец         
 • Служба „Социални дейности“ – Елхово  
 • НПО „Иновации и устойчивост“ – гр. Ямбол      
 • Дом за стари хора „Бяла лястовица“ – гр. Средец           
 • Център за обществена подкрепа – гр. Созопол   
 • Център за обществена подкрепа – гр Харманли 
 • Сдружение ИМКА   
 • Фондация ПИНК     
 • Дневен център за дец с увреждания        
 • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания        
 • Защитено жилище за лица с умствена изостаналост     
 • Домашен социален патронаж – гр. Средец         
 • Община Гулянци    
 • Център за обществена подкрепа – гр. Садово     
 • Община Кнежа        
 • Община Калояново 
 • Пловдивки университет „Паисий Хилендарски“          
 • Община Лесичово   
 • Център за социална рехабилитация и интеграция – Долни Чифлик   
 • Община Ценово      
 • Фондация „Звезда на надеждата“  
 • Сдружение „Дете и пространство“           
 • СНЦ „надежда за добро бъдеще“  
 • Сдружение „Свят за всички“         
 • СНЦ „Еквилибриум“          
 • Читалище с. Медовина, общ. Попово      
 • Дневен център за стари хора – гр. Омуртаг        
 • Читалище с. Стража, общ. Търговище     
 • ЦНСТ  „Слънце“ – Каспичан         
 • Център за работа с деца на улицата – Суворово 
 • ЦНСТ – Нови пазар 
 • Център за обществена подкрепа – Нови пазар    
 • Дневен цнтър за пълнолетни лица с увреждания – с. Ценово  
 • Народно читалище „Делиорман 2014“     
 • Център за обществена подкрепа – Ихтиман        
 • Община Кърджали  
 • Община Нови Пазар           
 • Женско ромско сдружение „Хаячи“         
 • Защитено жилище за хора с умствена изастаналост – Бургас   
 • Център за социална интеграция и рехабилитация за лица с психични разтройства – Бургас        
 • Защитено жилище за лица с психични разстройства – Бургас 
 • Сдружение “ Ф и К МИНКОФФ“ нпо
 • ЦСРИ – град Белене СУ
 • ЦОП – град Борово  СУ
 • SOS – детско селище В. Търново- Габрово- Трявна       
 • НЧ „Алеко Константинов – 1954“ 
 • Община Аксаково   
 • Община Севлиево   
 • Община Венец        
 • Община Дряново    
 • ДПЛФУ И ЗЖЛФУ с. Бяла
 • ДПЛД – Казанлък    
 • Защитео жилище – Провадия        
 • РЕФОРТ ПЛЮС ЕООД – Карлово           
 • Национален център на хората с увреждания      
 • Община Вълчи дол 
 • Рилка Атанасова ЕООД     
 • ЗЖЛФУ при КСУ гр. Луковит     
 • ЦНСТДМУ Зорница при КСУ гр. Луковит        
 • ЦНСТДМУ Здравец при КСУ гр. Луковит        
 • Преходно жилище с. Ново село    
 • ЦНСТДБУ – 1          
 • ЦОП Ново село       
 • ЦНСТДБУ    
 • ЦСРИ гр. Димово   
 • ЦСРИ гр. Стражица
 • ЦСРИ на хора със сензорни увреждания гр. Сливен    
 • Зора Трейд 12          
 • Сдружение Международен съвет на самодейите средища – Мрежа хлебни къщи    
 • ЗЖЛПР с. Царев Брод        
 • ЦОП гр. Кубрат      
 • ЦОП към Сдружение Милосърдие за теб
 • КСВУХ Гергана – ДСХ и ДПЛФУ           
 • Сдружение Аутизъм днес  
 • ОП Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив  
 • Сдружение на творците с увреждания в България         
 • Сдружение Асоциация Ная           
 • Айс оупън ЕООД    
 • Община Долни чифлик      
 • ЗЖЛУИ Плевен       
 • Община Стражица  
 • Фондация Владиславово   
 • Община Ситово      
 • ЦРДУ Кюстендил   
 • Община Омуртаг    
 • ЦНСТ ДМУ Веселчане      
 • ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Цар Калоян
 • Община Лозница    
 • ДЦПЛУ Бургас        
 • ДСХ към Областен съвет на БЧК гр. Кърджали
 • ЦСРИ Добрич         
 • НЧ Изгрев 1927       
 • Община Димово      
 • ДСХ Етрополе         
 • ЦНСТ Балчик          
 • ДЦДУ Надежда       
 • ДПЛУИ с. Бутан     
 • Фондация за социална промяна и включване
 • КЗСУ Св. Мина
 • ЦОП Момчилград
 • ЦОП Дулово
 • ПГ по туризъм „Алеко Константинов“- Плевен
 • Частна профилирана гимназия Едмънд Бърк
 • ДЦПЛУ Казанлък
 • Звено „СУВУИ“ – с. Медовина, Община Попово
 • Кризисен център за деца – Пловдив
 • ЦСРИ „Слънчице“ – гр. Несебър
 • Икономически университет – Варна
 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.