ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Национален форум на социално отговорните работодатели

Национален форум на социално отговорните работодатели

ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И ПОДКРЕПАТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ бяха обсъдени на Национален  форум на социално отговорните работодатели, който се проведе на 15.06.2022 в Златни пясъци. 

 

Във форума се включиха представители на централна и местна власт и работодатели. Участниците дискутираха относно ролята на социалната отговорност за икономическо и социално развитие  и споделиха личен опит в изграждането на успешни модели и добри практики в сферата на социално отговорното предприемачество от България и Европа.

Приветствия към участниците направиха: г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност, г-н Иван Портних, кмет на Община Варна;г-жа Елеонора Пачеджиева, директор дирекция в МТСП; г-н Джим Кроу, президент на EASPD; г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на НОИ; г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ; г-н Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта; д-р Марина Стефанова, учредител и председател на УС на Българска асоциация на КСО специалисти,  директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“ г-жа Димитрина Василева – ръководител, Еrnst & Young Bulgaria

Проведе се дискусия с фокус: Политики за развитие на социалната отговорност и подкрепата за работодателите участието на: г-жа Ваниета Иванова-Христова, ст. Експерт в МТСП, г-жа Кремена Калчева, директор дирекция в Агенция по заетостта.

Бяха споделени успешни модели от България и Европа. За своят опит в сферата на корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество говориха: г-н Ивелин Георгиев, председател на НАСОР; д-р Милен Врабевски – председател на Фондация „Българска памет“, дир-р на „Comac Medical“; г-н Владимир Куледжиев, ръководител Ерба козметика ООД/  L”Erbolario Италия; г-жа Наталия Петрова, Customer Relations Team Lead, PaySafe ; г-жа Петя Манастирска, мениджър Девин ЕАД/Sparel group /видео/; г-жа Биляна Тодорова – председател на УС на Фондация “Благодарител“; г-жа Виктория Блажева, Уникредит Булбанк; г-жа Гергана Иванова, Дженерали България ; г-жа Станимира Георгиева, Интерланг ЕООД; доц. д-р Десислава Серафимова, Икономически университет, Варна.

Събитието е организирано от Национален алианс за социална отговорност и Национална асоциация на социално отговорните работодатели  и се проведе в рамките на  НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

Партньори на Национален алианс за социална отговорност в осъществяването на форума са Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Сред съпътстващите форума събития бе Изложение на социално отговорни работодатели. По време на форума ще се проведе изложение на социални предприятия и услуги, и социално отговорни работодатели. Участниците във Форума и присъстващите представители на медиите ще могат да разгледат и да получат рекламни материали на продукти и услуги.

Медийни партньори са: БТА, БНТ, Мениджър, Еnterprise.bg

НОВИНИ

Среща на партньорите по проект SaS

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на Националния форум за по-добър живот се проведе среща на партньорите по проект SaS – LADAPT. В този проект Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и...

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

  В качеството си на член на организационния комитет и по покана на МТСП, НАСО участва в Десети европейски форум на субектите на солидарната и социална икономика. В проведените кратки срещи с представители на ръководствата на МТСП се  направи връзката между проведения преди това Национален форум на НАСО във Варна,...

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Успоредно с провеждане на Форума на 16 и 17 юни, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев проведе индивидуални срещи – разговори с г-н Джим Кроу и г-жа Мая Донева. Срещите бяха използвани за взаимна информираност, относно процесите на промени и развитие в двете организации, и възможностите и потребностите за надграждащи...

Среща на EASPD и НАСО

Среща на EASPD и НАСО

На 16 юни в рамките на Националния форум 2022 се проведе традиционната среща на ръководствата и представители на НАСО и EASPD. В срещата участваха  президента и генералния секретар г-н Джим Кроу и г-жа Мая донева, председателя г-н Георги Георгиев и мениджърските екипи на НАСО и Агенция Вижън. В дух на...

Националният съвет е консултативен орган

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 22.06.2022 г. се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Национален алианс за социална отговорност е член на Националния съвет за хората с увреждания. Националният съвет е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората...

Георги Георгиев и Иван Портних

Среща с кмета на Варна

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев - председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу - президент  и г-жа Мая Донева...

оперативна програма развитие на човешките ресурси

Редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР

На 22 юни се състоя техническа среща и 16-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика. На заседанието се разгледа отчет на годишен план за действие за информация и комуникация на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021...

конкурс "Моят първи успех в работата с потребители"

Отличените в конкурса „Моят първи успех в работата с потребители“

Щастливи сме да съобщим отличените в конкурса на Национален алианс за социална отговорност  "Моят първи успех в работата с потребители". Като организация, които дълго работи в социалната сфера знаем, че работата с потребители е голямо предизвикателство, но това предизвикателство носи голямо удовлетворение. С конкурса дадохме възможност на работещите в сферата...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.