НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И ПОДКРЕПАТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ бяха обсъдени на Национален  форум на социално отговорните работодатели, който се проведе на 15.06.2022 в Златни пясъци. 

 

Във форума се включиха представители на централна и местна власт и работодатели. Участниците дискутираха относно ролята на социалната отговорност за икономическо и социално развитие  и споделиха личен опит в изграждането на успешни модели и добри практики в сферата на социално отговорното предприемачество от България и Европа.

Приветствия към участниците направиха: г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност, г-н Иван Портних, кмет на Община Варна;г-жа Елеонора Пачеджиева, директор дирекция в МТСП; г-н Джим Кроу, президент на EASPD; г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на НОИ; г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ; г-н Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта; д-р Марина Стефанова, учредител и председател на УС на Българска асоциация на КСО специалисти,  директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“ г-жа Димитрина Василева – ръководител, Еrnst & Young Bulgaria

Проведе се дискусия с фокус: Политики за развитие на социалната отговорност и подкрепата за работодателите участието на: г-жа Ваниета Иванова-Христова, ст. Експерт в МТСП, г-жа Кремена Калчева, директор дирекция в Агенция по заетостта.

Бяха споделени успешни модели от България и Европа. За своят опит в сферата на корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество говориха: г-н Ивелин Георгиев, председател на НАСОР; д-р Милен Врабевски – председател на Фондация „Българска памет“, дир-р на „Comac Medical“; г-н Владимир Куледжиев, ръководител Ерба козметика ООД/  L”Erbolario Италия; г-жа Наталия Петрова, Customer Relations Team Lead, PaySafe ; г-жа Петя Манастирска, мениджър Девин ЕАД/Sparel group /видео/; г-жа Биляна Тодорова – председател на УС на Фондация “Благодарител“; г-жа Виктория Блажева, Уникредит Булбанк; г-жа Гергана Иванова, Дженерали България ; г-жа Станимира Георгиева, Интерланг ЕООД; доц. д-р Десислава Серафимова, Икономически университет, Варна.

Събитието е организирано от Национален алианс за социална отговорност и Национална асоциация на социално отговорните работодатели  и се проведе в рамките на  НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

Партньори на Национален алианс за социална отговорност в осъществяването на форума са Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Сред съпътстващите форума събития бе Изложение на социално отговорни работодатели. По време на форума ще се проведе изложение на социални предприятия и услуги, и социално отговорни работодатели. Участниците във Форума и присъстващите представители на медиите ще могат да разгледат и да получат рекламни материали на продукти и услуги.

Медийни партньори са: БТА, БНТ, Мениджър, Еnterprise.bg

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.