НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Участниците в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ разгледаха и дискутираха темата за състоянието и предизвикателствата в развитието на социалната икономика.  В първия работен панел на Форума председателят на сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ и представител на НАСО за град Ловеч г-жа Весела Цанкова разгледа с презентация актуални въпроси по темата за социалните услуги като субекти на социалната икономика.

Като една от най-големите трудности в реализирането на социалните услуги в подкрепа на хора с увреждания беше определен недостатъчният ресурс на социалните услуги да покрият заложения широк спектър от дейности, необходими за създаване на трудови умения.

Според председателя на сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ г-жа Цанкова, ако всички участници в процеса на подкрепа не работят заедно и не се създадат повече възможности за интегриране на социалните услуги към социалните предприятия, то усилията за подобряване на живота на хората с увреждания ще бъдат с краткосрочен ефект.

Социалните услуги все още са в периферията на социалната икономика. В нашите резидентни услуги са настанени хора с увреждания с разнообразен спектър на затруднения. Търсейки възможности за тяхното развитие, ние развиваме широк спектър от дейности, комуникация и взаимодействие с различни хора, които могат да ни подпомогнат, за да развием техните специфични умения. Произведените продукти от нашите потребители представяме както на местните институции, така и на базари и други събития. С презентирането на продуктите ни показваме на обществото, че хората с увреждания биха могли да бъдат пълноценни граждани“, сподели Весела Цанкова, която в заключение подчерта необходимостта от индивидуален подход и проследяване на състоянието на всеки потребител, дори след прекратяване на прекия му контакт и активна работа с екипа от социални работници.

Социалните услуги като субекти на социалната икономика? /презентация/

 

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Стартовата среща по проект CO-RESP

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.