ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Социалните услуги като субекти на социалната икономика

Участниците в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ разгледаха и дискутираха темата за състоянието и предизвикателствата в развитието на социалната икономика.  В първия работен панел на Форума председателят на сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ и представител на НАСО за град Ловеч г-жа Весела Цанкова разгледа с презентация актуални въпроси по темата за социалните услуги като субекти на социалната икономика.

Като една от най-големите трудности в реализирането на социалните услуги в подкрепа на хора с увреждания беше определен недостатъчният ресурс на социалните услуги да покрият заложения широк спектър от дейности, необходими за създаване на трудови умения.

Според председателя на сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ г-жа Цанкова, ако всички участници в процеса на подкрепа не работят заедно и не се създадат повече възможности за интегриране на социалните услуги към социалните предприятия, то усилията за подобряване на живота на хората с увреждания ще бъдат с краткосрочен ефект.

Социалните услуги все още са в периферията на социалната икономика. В нашите резидентни услуги са настанени хора с увреждания с разнообразен спектър на затруднения. Търсейки възможности за тяхното развитие, ние развиваме широк спектър от дейности, комуникация и взаимодействие с различни хора, които могат да ни подпомогнат, за да развием техните специфични умения. Произведените продукти от нашите потребители представяме както на местните институции, така и на базари и други събития. С презентирането на продуктите ни показваме на обществото, че хората с увреждания биха могли да бъдат пълноценни граждани“, сподели Весела Цанкова, която в заключение подчерта необходимостта от индивидуален подход и проследяване на състоянието на всеки потребител, дори след прекратяване на прекия му контакт и активна работа с екипа от социални работници.

Социалните услуги като субекти на социалната икономика? /презентация/

 

НОВИНИ

Заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програма за храни

Заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програма за храни

21.10. 21 г. На 20 октомври се проведе заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ и Програма за храни и/или основно материално подпомагане /ПХ/ за програмния период 2021-2027 г. В онлайн срещата, в която участваха представители на НАСО, се обсъдиха и представиха предложения...

Членски форум по заетост

Членски форум по заетост

19.10. 21 г. На 13 октомври се проведе Форум по заетост на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, в който НАСО се включи като член. По време на срещата се дискутира Стратегия на EASPD за периода 2022-2025, която е под надслов „Движение напред: интелигентна трансформация и...

Генерална асамблея на EASPD

Генерална асамблея на EASPD

15.10.21 г. На 15 октомври се проведе Генерална асамблея на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, в която се включиха представители на над 20 000 социални услуги от цяла Европа, сред които Национален алианс за социална отговорност и Агенция за социално развите – Вижън. Асамблеята...

НАСО изрази своята благодарност за успешното партньорство с EASPD

НАСО изрази своята благодарност за успешното партньорство с EASPD

15. 10. 21 г. В знак на благодарност за дългогодишното и успешно партньорство и по повод 25-годишнината на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Национален алианс за социална отговорност връчи плакети на г-н Джим Кроу в качеството му на президент на организацията и нейния генерален...

Разработване на програми за обучение по проект D-CARE

Разработване на програми за обучение по проект D-CARE

15. 10. 21 г. На 13 октомври се проведе среща JEP Meeting по проект D-CARE, на която бяха представени изготвените в рамките на партньорските дейности програми за обучение. Акцент при презентирането им се постави върху структурата и функционалността, която трябва да притежава платформата, която е създадена за целите на проект...

Форум „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ се проведе в Русе

Форум „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ се проведе в Русе

14.10.21 г. Втори обществен форум на тема „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ с международно участие се проведе в Русенски университет „Ангел Кънчев” на 8 и 9 октомври. Организатори на събитието са Областният съвет на Българския червен кръст и Русенския университет „Ангел Кънчев“. Форумът премина под патронажа на...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

13.10. 21 г. На 13 октомври в Брюксел хилядите членове на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ тържествено откриха конференцията „Персонализирани технологии за овластяване на хората и услугите за хора с увреждания“. С престижния форум се отбелязва юбилея на организацията, която чества 25 години от...

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

13.10. 21 г. Национален алианс за социална отговорност дава възможност за работа на експерти в офисите си в София и Варна. Разширяването на екипа от експерти има за цел да надгради активната дейност на Алианса в посока реализиране на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.