ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и...

Read more

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални...

Read more

„Социалните предприятия – мост за социално включване на хора с увреждания“

На 7 декември във Варна се проведе среща на социалните предприятия от региона организирана от ЕАСПД, НАСО и БАСЕ.

Участие в срещата взеха от Министерство на Труда и Социалната Политика, г-жа Теодора Тодорова, началник на отдел СИСО и г-жа Весела Вирянова от дирекция ЖРДПСИ, Г-н Цветан Спасов, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти.

От Община Варна участваха г-н Коста Безитов, Заместник- Кмет на Общината и г-жа Таня Василева, Директор на Дирекция „Социални дейности“.

От Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Г-жа Мая Донева, Генерален Секретар, г-н Фабрицио Де Анджелис, председател на Форума по Заетост и Мигел Буитраго.

От Национален Алианс За Социална Отговорност участваха г-н Георги Георгиев, председател и Димитър Моллов, Експерт Международни проекти.

След встъпителните приветствия беше представена новата неправителствена организация учредена от варненски социални предприятия – „Българска асоциация на социалните предприемачи“ която предвижда да работи в активно партньорство с НАСО и ЕАСПД.

Представени бяха презентации, информация и споделен опит за  моментното състояние и развитието на социалните предприятия в България, приложението на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, партньорството на социалните предприятия с държавата, общините и по- конкретно Община Варна, възможности за държавна подкрепа, в това число предстоящи операции, възможност за работа с проекти по ОПРЧР, специфични трудности в условията на пандемия и инфлацията, възможностите за подкрепа от страна на държавата, общините и организации като НАСО и ЕАСПД, развитие на работата по регистъра на социалните предприятия и законът, регламентиращ тяхната работа, както и приноса на социалните предприятия за осигуряване на заетост и работа на хората с увреждания в България.

Интерес предизвикаха и презентациите представени за състоянието и развитието на темите в Европа.

В състоялата се активна дискусия след представените презентации и доклади бяха изведени полезни примери и предложения за бъдещото по-успешно развитие на сектора на социалните предприятия в България.

 

 

НОВИНИ

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

На 31.01.2023 в гр. Варна, екипа на НАСО бе домакин на провелата се транснационална партньорска среща по проект CO-RESP. Част от дискусията на срещата бе сравнението на понятията за устойчивост чрез социални поръчки в различните европейски страни участници - България, Австрия, Германия, Испания и Белгия. Обсъдени бяха следващите стъпки по...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и специфики“ ще се проведе на 16-17 февруари 2023г. в Аугуста Спа хотел***** ,гр. Хисаря. Лектори: Нермин Мехмет и Ваня Петрова, експерти на НАСО За регистрация ТУК в срок до 13.02.2023г....

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет" ще се състои на 9-10 февруари 2023г. в Аугуста Спа хотел***** ,гр. Хисаря. Обучението отговоря на изискванията на Наредбата за качество на социалните...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение „НАСО“

Уважаеми колеги, Представяме Ви още едно ново успешно начало, част от консорциума на Национален Алианс за Социална Отговорност! ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „НАСО“ Провеждане на квалификационни курсове за следните професии и специалности: Професионално направление: СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ: 1. Професия: Социален асистент; Специалност: Подпомагане на възрастни Специалност:...

Финална конференция по проект FORESEE – „Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността на социалния сектор“

Финална конференция по проект FORESEE – „Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността на социалния сектор“

На 18 януари 2023 г. НАСОР имаше удоволствието да участва в заключителната конференция по проект FORESEE („Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността “). Крайната цел е да имаме съгласувани системи за дългосрочна грижа и в същото време да се справим с енергийната и...

Федерация на европейските социални работодатели – първо общо събрание за 2023г.

Федерация на европейските социални работодатели – първо общо събрание за 2023г.

На 17 януари  НАСОР участва в първото общо събрание за 2023 г. на Федерацията на европейските социални работодатели в Брюксел, Белгия. Членството във FESE предоставя на нашата организация инструментите за прилагане на Европейската стратегия за грижа в България, за подобряване на уменията и условията на труд на социалните работници, както...

Регионална среща – семинар за работещите в социалните услуги на територията на Община Пазарджик

На 23 януари пленарната зала на Общинска администрация Пазарджик, Национален Алианс за Социална Отговорност, подкрепата на Община Пазарджик и представителството на Алианса за града проведе обучителен семинар. На събитието присъстваха Димитрия Церова – директор на Дирекция „Социални дейности“ към Община Пазарджик, Наталия Христова – Мениджър НАСО, Валентина Гешева – регионален...

БЛИЦ Интервю

БЛИЦ Интервю

На прага между старата и новата 2023 година,  наши колеги и партньори споделиха мисли за работата си през изминалата 2022 година. Какви са трудностите, постиженията и най-вече какво ново предстои? Веселина Ботева, член на УС на НАСО, Директор на Дирекция „Социална политика” в Община Пловдив. Започнах 2022 година и я...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.