НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 7 декември във Варна се проведе среща на социалните предприятия от региона организирана от ЕАСПД, НАСО и БАСЕ.

Участие в срещата взеха от Министерството на труда и социалната политика, г-жа Теодора Тодорова, началник на отдел СИСО и г-жа Весела Вирянова от дирекция ЖРДПСИ, Г-н Цветан Спасов, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.

От Община Варна участваха г-н Коста Безитов, заместник – кмет на Общината и г-жа Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности“.

От Европейската асоциация на доставчиците на услуги за лица с увреждания, Г-жа Мая Донева, Генерален Секретар, г-н Фабрицио Де Анджелис, председател на Форума по Заетост и Мигел Буитраго.

От Национален алианс за социална отговорност участваха председателят на организацията, г-н Георги Георгиев и Димитър Моллов, експерт международни проекти.

След встъпителните приветствия беше представена новата неправителствена организация учредена от варненски социални предприятия – „Българска асоциация на социалните предприемачи“ която предвижда да работи в активно партньорство с НАСО и ЕАСПД.

Представени бяха презентации, информация и споделен опит за  моментното състояние и развитието на социалните предприятия в България, приложението на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, партньорството на социалните предприятия с държавата, общините и по – конкретно с Община Варна.

Представиха се и възможности за държавна подкрепа, в това число предстоящи операции, възможност за работа с проекти по ОПРЧР, специфични трудности в условията на пандемия и инфлацията, възможностите за подкрепа от страна на държавата, общините и организации като НАСО и ЕАСПД, развитие на работата по регистъра на социалните предприятия и законът, регламентиращ тяхната работа, както и приносът на социалните предприятия за осигуряване на заетост и работа на хората с увреждания в България.

Интерес предизвикаха и презентациите представени за състоянието и развитието на темите в Европа.

В състоялата се активна дискусия след представените презентации и доклади бяха изведени полезни примери и предложения за бъдещото по – успешно развитие на сектора на социалните предприятия в България.

 

 

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Дневен център „Ривиера“ – вторият дом на 35 варненци

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Национална кампания за борба с рака на гърдата

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.