НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

17.03.22 г.

По повод Световния ден на социалната работа – 15 март Национален алианс за социална отговорност проведе традиционната Национална среща на ръководителите и специалистите от социалните услуги.

Партньори на онлайн събитието бяха Министрство на труда и социалната политика /МТСП/, Агенция за социално подпомагане /АСП/, Агенция за качество на социалните услуги /АКСУ/ и Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Приветствия по случай професионалния празник отправиха зам.-министъра на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров, зам.-изпълнителния директор на АСП г-жа Мая Василева, изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева и председателя на НАСО г-н Георги Георгиев.

Националната среща даде възможност да бъдат представени акценти от политиките за развитие на социални услуги. Пред участващите в срещата социални работници, специалисти, експерти и ръководители от социални услуги, представители на общини и държавни институции бяха изложени значими и актуални теми за предизвикателствата пред сектора на социалните услуги и работещите в сферата, прилагането на нормативната уредба, свързана със Закона за социалните услуги и повишаване на качеството и обхвата им.

Срещата бе открита с приветствени думи на председателя на НАСО:

„Благодаря на всички колеги в страната, които са се посветили и работят в областта на социалната работа – онази дейност, която понякога и по някакъв начин остава невидима, но е толкова необходима и в последните години още повече доказва своята потребност и значимост. Хиляди хора имата нужда от подкрепата и грижите на работещите в социалната сфера. Отправям моите сърдечни благодарности към вече традиционните партньори на НАСО, с които работим от много години и провеждаме в партньорство и настоящето издание на Национална среща на ръководителите и специалистите от социалните услуги. Това събите е важен акцент от работата ни през годината, а след месеци предстои Националния форум, който традиционно ще се проведе в к.к. „Златни пясъци“.

Зам.-министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров честити професионалния празник на участниците в срещата и изказа своята признателност към всеотдайността, професионализма и съпричастността, с която всички, ангажирани в сектора работят всекидневно и допринасят за развитието на социалните политики в страната:

„Уважаеми партньори, представители на държавни институции, представители на Националното сдружение на общините, социалните услуги, за мен е изключително приятно да бъда днес със Вас, когато отбелязваме Световния ден на социалната работа. За всички нас този ден е изключително важен, защото поне веднъж в годината можем да покажем пред обществото, че споделяме еднакви цели, идеи и сме изправени пред едно и също предизвикателство, а именно да окажем подкрепа на тези, които имат нужда от нея в това време на трудности и изпитания. Колеги, вие не сте сами! От наша страна, с възможностите, които имаме, ще допринесем за това дейността ви да има все по-голям резултат и да достигне до повече хора.“

В речта си зам.-министър Лазаров отбеляза, че социалните услуги са от изключителна важност за преодоляване и превенция на социалното изключване. По думите му в социалната сфера е една от малкото, в които няма отстъпление от постигнатото до момента и има постоянен стремеж да се осигури пълноценно участие в общността и реализирането на права и подобряване на качеството на живот.

Влизането в сила на Закона за социалните услуги се оказа една необходима стъпка във връзка с реформите, които се реализират. Една от многото цели е създаването на равен достъп до социални услуги, които да отговарят на индивидуалните потребности на хората, също така да се гарантира тяхното качество и ефективност. Законът дава една изключително голяма гъвкавост по отношение на подходи за управление и организация на социалните услуги. Всяка една социална услуга може да предприема свои собствени решения за това как да организира предоставянето на социалните услуги с оглед ефективен и лесен достъп на потребителите до тях. Законът предвиждаше един значителен обем от нормативна уредба по неговото прилагане. Една голяма част от нея вече е факт. Цялата 2022 г. ще бъде един процес на адаптиране и приспособяване към действащите нормативни документи и новите изисквания по отношение на социалните услуги. Влизането в сила на Закона за социалните услуги е планирано предизвикателство.„,  каза още зам. министърът.

В своето благодарствено обръщение и поздрав по случай празника изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева отбеляза значимостта от партньорството и открития диалог с общините в посока предоставяне на качествени и достъпни социални услуги в цялата страна:

„Социалната работа не е само професия, а избор на сърцето и всеки ден вие го доказвате с ежедневната си работа и способността да се справяте с още нови и нови предизвикатества. Уроците, които ни даде пандемията с COVID-19 ни показаха, че социалната работа и социалните услуги са тези, които могат да спасят дадено общество момент на тежка криза. Важно е мрежите от професионалисти като тази на специалистите в социалната сфера да са изпълнени с живот, защото именно чрез тях могат да се намират отговори на много въпроси.“

Изпълнителният директор на НСОРБ се спря на основни моменти от макрокартината на социалните услуги в българските общини. По думите й общинските социални услуги имат ключова роля за спраяне с кризите, в които страната ни се намира и предстои да разреши, в това число овладяване на пандемичната обстановка и дългосрочните последствия от войната в Украйна.

Някои прости решения като социалния патронаж, топлия обяд или пазаруването за хора в затруднено положение, които общините са намерили и прилагат отдавана, са изключително полезни и високо ценени от хората. Опитът показва, че трябва да се обърне по-серизно внимание и на регионалното измерение на социалните услуги. Услугите трябва да бъдат съобразени с потребностите на населението в отделните ррегиони. Все повеч трябва да отчитаме, че предвид демографската криза в страната до 20230 г. предоставянето на социални услуги на застаряващо население най-вероятно ще бъде водещо и като финансиране на местно ново и като дял от централни я бюджет. На финалната права е създаване то на Националната карта на социални услуги, която ще бъде основа за договарряне на европейското финансиране в настоящия програмен период. Занапред е необходимо всики ние в партньорство да планираме дейтайлно предоставянето на услуги в зависимост от нуждите на населението. Важно е да отбележим, че една от най-големите трудности, с които всички ние трябва да се справим е привличането на спезиоалисти, задържането им и полагане на обши услилия за повишаване на квалификацията и уменията им.„, каза в заключение Силвия Георгиева.

В изказването си зам.-изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане г-жа Мая Василева обърна специално внимание на значимостта на все по-разрастващата се общност на работещите в социалната сфера, която е движеща сила за развитеито и динамичността за сектора:

„Колеги, приемете моите сърдечни поздрави по случай Световния ден на социалната работа!  Щастлива съм, че толкова години подред мога да бъда част от една общност, която е динамична и има възможност да се развива с устойчивата подкрепа на държавата. Всичко това е общността на държавните работници. Партньорството между всички нас, обратната връзка, която си даваме за проблемите, с които се сблъскваме и търсенето на общи решения е решаващо за изграждането на устойчивост на социалната система. Наред с развиването на системата на социалните услуги, ние развиваме една голяма общност на взаимопомощ. Благодаря на г-н Георги Георгиев и на НАСО, защото членовете на Алианса ежегодно се увеличават, което показва, че организацията е един от основните фактори, който активно участва в динамичните процеси на развитие чрез ежегодно организираните срещи и форуми.“

В рамките на срещата бе споделен добър опит, мнения и предложения за бъдещо партньорство, в това число с академичната общност за осигуряване на по-добри условия за работа на социалните работници и специалистите, обществена познаваемост, подкрепа и постигане на по-добро качество. Събитието приключи с обявяването на програмата на Национален форум „25 г. визия за по-добър живот“, който ще се проведе на 14-17 юни в к.к. „Златни пясъци“.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.