ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за тенденциите и предизвикателствата пред WISE в Европа

Партньорите по проекта B-WISE се радват да ви съобщят за публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата пред социалните предприятия за трудова интеграция (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в цифровата област“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта.

Докладът има за цел да допринесе за разработването на стратегически подход (Blueprint) за секторно сътрудничество относно уменията, необходими за укрепване на овластяващата работа на WISE за укрепване на уменията на служителите на WISE и за устойчиво справяне с предизвикателствата на цифровизацията, пред които са изправени. Въз основа на фишове-анализи за 27 държави, интервюта лице в лице и онлайн проучване, проведено в 13 страни партньори на B-WISE, докладът анализира основните двигатели, характеристики и тенденции на развитие на WISE в 27-те държави-членки на ЕС и разглежда уменията, нуждите и пропуските на работниците в WISEs, по-специално по отношение на цифровите умения.

Докладът начертава карта на сектора на WISEs в ЕС и подчертава предизвикателствата, пред които са изправени тези организации, за да подкрепят работници в нужда от подкрепа. Първата глава на доклада анализира ограниченията на пазара на труда и слабостите на мерките на политиката по труда, приложени в подкрепа на трудовата интеграция на работници с нужда от подкрепа.

Следващите глави се занимават с ключовите характеристики на WISE, тяхната добавена стойност, техните драйвери и техните модели на развитие. Глава 2 анализира интеграционните модели и областите на икономическа дейност на WISE.

Глава 3 се фокусира върху представянето на разнообразието от правни структури на WISE в 27-те държави от ЕС; Глава 4 представя комбинацията от ресурси, до които WISE имат достъп: публични, частни, парични и непарични.

Глава 5 има за цел да илюстрира контекста на появата и моделите на еволюция на WISE в три групи страни. Глава 6 изследва техническите и меките умения и свързаните с тях пропуски в уменията за работниците на WISE (мениджъри, поддръжници и работници с нужда от подкрепа). Глава 7 оценява актуалното състояние на технологиите, дигитализацията и цифровите умения на WISE в 13-те страни, участващи в B-WISE. И накрая, глава 8 подчертава последните тенденции и предизвикателства пред които са изправени WISE в изследваните страни.

Този доклад ще бъде в основата на бъдещата работа на партньорите по проекта. Всъщност те сега се фокусират върху анализа на нуждите от умения за всички работници в WISE, за да могат след това да създадат специални учебни програми за всеки от тях и в крайна сметка секторна стратегия за умения!

Ако имате въпроси, моля свържете се с:  pauline.bonino@ensie.org

НОВИНИ

Заседание на работната група за обсъждане на проект на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030

Заседание на работната група за обсъждане на проект на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030

На 30 март 2023 г. от 14:00 ч. се проведе онлайн заседание на работната група за финално обсъждане на проекта на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030 (прикачен към настоящия имейл). Бихме искали да обърнем внимание, че във връзка със скорошното публикуване на данните по индикаторите...

Проведе се заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Проведе се заседание на Националния съвет за хората с увреждания

В периода от 22.03.2023 г. до 24.03.2023 г. март включително се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което НАСО участва като редовен член. По време на срещата беше разгледан документа Проект на Заповед за изменение на Националната програма за заетост на хората с увреждания по...

Спортен полуден в Ямбол

Спортен полуден в Ямбол

На 26 март в Ямбол се проведе спортен полуден. В проявата взеха участие спортисти от СКИ "ЯМБОЛ-99" и СКИ "ЯМБОЛ 21". В рамките на събитието се проведоха състезания по тенис на маса, шоудаун, шахмат и дарц. Всички състезатели бяха облечени с тениски от НАСО, направени за 3 декември, Международния ден...

Националната среща посветена на световния ден на социалната работа

Националната среща посветена на световния ден на социалната работа

На 21 март се състоя Националната среща на социалните услуги, която Национален алианс за социална отговорност организира по повод Световния ден на социалната работа. В срещата се включиха над 100 участника, от които кметове, зам.-кметове, ръководители и екипи на социални услуги, потребители, експерти от общини, родители и други партньори на...

Честит световен ден на социалната работа!

Честит световен ден на социалната работа!

НАСО поздравява всички колеги работещи в областта на социалната работа и социалните услуги по повод Световния ден на социалната работа.  Желаем на всички много здраве, сили и възможности за успешна работа, кариерно развитие, професионални успехи за осигуряване на реална подкрепа, разбиране и развитие на всички нуждаещи се.

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Микаела се ражда със синдром на Даун. Едва на 8 години е, но се развива прекрасно. Посещава различни специалисти, ходи на плуване и печели медали. Абсолютно самостоятелно посещава училищните занимания без придружители и всичко това с подкрепата и любовта на своите прекрасни и отдадени родители. Майката на Микаела, Силвена Христова,...

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване

Участие на НАСО в среща за създаване на центрове за социална икономика

На 14 март председателят на НАСО, Георги Георгиев, участва в среща организирана от МТСП по повод създаването на регионални центрове на социалната икономика. Целта на центровете ще е да насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, да повиши тяхната видимост и да ги направи по-конкурентоспособни. В събитието участваха заместник-министърът...

Социалното предприятие в Пловдив с два приза от Министерството на труда

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Надя Клисурска

На 14 март се състоя среща на председателя на НАСО, Георги Георгиев, със заместник-министъра на МТСП, г-жа Надя Клисурска. На срещата бяха обсъдени широк кръг от теми и въпроси свързани с партньорството между НАСО и МТСП, подкрепа и развитие на социалните предприятия, развитие на заетостта за хората с увреждания и...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.