НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Партньорите по проекта B-WISE с удоволствие съобщават за публикуването на „Доклад за професионалните профили в сектора WISEs – Изграждане на капацитет в WISEs. Материалът е резултат от работата, извършена по време на Работен пакет 3, координиран от името на партньорството B-WISE от Consorzio Nazionale Idee in Rete, един от италианските партньори по проекта, под ръководството на Gianfranco Marocchi. Целият доклад е резултат от сравнение с работната група на Idee in Rete и Scuola Centrale Formazione, в която участват Камила Балдини (ръководител на проекта Idee in Rete), Клаудия Пинеси (Idee in Rete), Лаура Миниери (SCF), Рита Фести (SCF) и Бианка Мария Молинари (SCF).

Докладът има за цел:
– да идентифицира и анализира потребностите от изграждане на капацитет, възникнали в рамките на РП1 и РП2
– да определи сред множеството идентифицирани нужди, разпределени по области на компетентност, приоритетните и да ги опише подробно.
Последното описание е функционално, за да се определи, в последваща разработка (T3.2) аналитично определение на възможните резултати от обучението за всяка от тези области; на тази основа след това ще бъде възможно, в продължението на проекта, да се определят пътищата за изграждане на капацитет.

Докладът е структуриран в два раздела, като в първия раздел „Потребности на WISE“ са определени предварително някои критерии за определяне на експертния опит и е предложено синтетично очертаване на потребностите, възникнали в резултат на предишните работни групи. Във втора глава „Области за изграждане на капацитет“ са избрани някои потенциални области на експертни знания, които след това са подложени на по-задълбочен анализ.
Като част от този анализ са идентифицирани и връзките между тези области и класификационната система на ESCO (Eвропейски умения, комптенции, квалификации професии), както по отношение на професионалните профили, така и по отношение на раздела „умения и компетенции“.

Областите на експертни знания, идентифицирани в сектора на WISE са следните:

 • Работа в eкип и екипно мислене
 • „Капацитет на визията“
 •  Комуникация за работна интеграция
 • Подкрепа за работа 1 – наставничество / менторство / неформално обучение
 • Подкрепа за работа 2 – валидиране на умения
 • Подкрепа за работа 3 – стаж
 • Организиране на производство с работници с потребности от подкрепаПрофесионалните профили в резултат на този доклад са:
 •  Мрежов оператор
 • Социален предприемач
 • Комуникатор в областта на социалната икономика
 • Наставник/ментор/обучител на WISEs
 • Валидатор на умения
 • Координатор на WISE стажове
 • Експерт по организиране на производство с работници с потребности от подкрепа

Ако имате въпроси, моля, свържете се с: guillem.marce@ensie.org

 

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.