ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Co-Resp

CO-RESP – Устойчивост на общността чрез социални поръчки

Конференция CO-RESP: Конференция за социална икономика – обществени поръчки с добавена стойност

Обществените поръчки са механизъм със значително икономическо значение, който представлява около 14% от БВП на Европейския съюз през 2017 г. и може да допринесе за трансформирането на местните икономики в по-устойчиви и социално приобщаващи чрез стимулиране на създаването на възможности за работа за групи в неравностойно положение. Това събитие ще бъде възможност да научите повече и да обсъдите как да...

CO-RESP – Устойчивост на общността чрез социални поръчки

CO-RESP – Устойчивост на общността чрез социални поръчки

Заетост Чрез социално отговорни обществени поръчки (SRPP), проектът CO-RESP има за цел да помогне за насочване на местната икономика към създаване на нови работни места за хора с увреждания и други уязвими групи. CO-RESP ще увеличи максимално използването на обществените поръчки чрез организиране на конференция "Мисия за социална икономика", която да обедини всички съответни заинтересовани страни, да благоприятства обмена на...

Трета онлайн среща на партньорите по проекта CO-RESP

Трета онлайн среща на партньорите по проекта CO-RESP

На 1 март 2023 г. екипът на НАСО взе участие в третата онлайн среща по проект CO-RESP. Целта на тази месечна среща беше да се проследи напредъкът на всички партньори, да се обсъдят всички възможни предизвикателства, да се отговори на всички въпроси и да се предостави обратна връзка за изпълнението на задачите и проучванията на всички страни партньори досега. В...

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

На 31.01.2023 в гр. Варна, екипът на НАСО бе домакин на провелата се транснационална партньорска среща по проекта CO-RESP. Част от дискусията на срещата бе сравнението на понятията за устойчивост чрез социални поръчки в различните европейски страни участници - България, Австрия, Германия, Испания и Белгия. Обсъдени бяха следващите стъпки по изпълнението на проекта и увеличаването на публичността по темата. В...

Работна среща по проект CO-RESP

Работна среща по проект CO-RESP

На 29 ноември се проведе втората онлайн среща на партньорите по проекта CO-RESP. НАСО взе активно участие и заедно с останалата част от екипа на проекта успя да обсъди основните точки: 1/ Партньорите успешно избраха логото на проекта, което ще бъде поставено на уеб страницата на проекта в сайта на НАСО, както и в шаблоните на проекта, които ще бъдат...

Стартовата среща по проект CO-RESP

Стартовата среща по проект CO-RESP

В началото на октомври 2022 г. екипът на НАСО започна участие в нов проект CO-RESP (Устойчивост на общността чрез социални обществени поръчки). Проектът CO-RESP ще има за цел да увеличи максимално използването на SRPP (Социално отговорните обществени поръчки) чрез организиране на мисия за социална икономика (работен пакет 2), обединяваща всички съответни заинтересовани страни, и благоприятстваща обмена на добри практики и...

CO-RESP

CO-RESP

Проект „Устойчивост на общността чрез социални поръчки“ Кризата Covid-19 причини свиване с 6,3% в икономиката на ЕС през 2020 г., като спадът на работните места и инвестициите е непропорционален и засегна много хора, които исторически са изпитвали значителни пречки пред заетостта, включително хора с увреждания. Чрез генериране на заетост и насърчаване на социалното и трудовото приобщаване, предприятията на социалната икономика...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.