НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Работна среща по проект CO-RESP

Участие в международна конференция на тема: „Социална икономика: Обществени поръчки с добавена стойност“

Конференция CO-RESP: Конференция за социална икономика – обществени поръчки с добавена стойност

CO-RESP – Устойчивост на общността чрез социални поръчки

Трета онлайн среща на партньорите по проекта CO-RESP

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

Работна среща по проект CO-RESP

Стартовата среща по проект CO-RESP

CO-RESP

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.