ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Социалната иновация в намирането на работни места за хората с различни възможности

16. 07.21 г.

Участниците в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ разгледаха и дискутираха темата за професионалната реализация на хората с различни възможности, осигуряването на среда за предварителна подготовка и адаптирането на бизнеса към нуждите на тези хора.  Вторият работен панел на Форума постави на дневен ред акцентите и предизвикателствата в развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта. В тази тематична част презентация за успешен модел за социално и професионално включване на хора с различни възможности представи експертът „Проекти и бизнес развитие“ в онлайн платформа JAMBA г-н Христо Христов.

Като основни предизвикателства бяха маркирани най-често срещаните проблеми, възпрепятстващи реализацията на тази обществена група, търсеща своето място на пазара на труда, а това са:

  • Липсата на достъпно образование – няма достъпна инфраструктура и адаптирано преподаване на учебното съдържание;
  • Все още непреодолените предразсъдъци в обществото. Хората с увреждания не трябва да се възприемат като такива, а като едни от нас, които имат „различни от нашите възможности“;
  • Недостатъчната адаптация на бизнеса в посока създаване на подкрепяща работна среда.

В същото време статистиката показва, че от 800 000 души с различни възможности само 10-15 % работят и ако не се прилагат нови модели за реализиране на устойчива интеграция, то тази негативна тенденция ще продължи да се задълбочава. Изхождайки от това, създателите на онлайн платформата JAMBA се заемат с разработването на изцяло нов подход. В обхвата на тяхната дейност влизат безплатно и достъпно онлайн и офлайн обучение, курсове по меки умения, професионални знания и умения, изучаване на английски език, кариерно ориентиране, менторска програма и включване на пазара на труда. За да достигнат до крайната цел – професионална реализация на пазара на труда за хората с различни възможности, JAMBA  се свързва с търсещите работа благодарение на достъпна онлайн платформа за търсене и предлагане на работа, като по този начин скъсява дистанцията между работодатели и търсещи работа. Резултатът са лоялни и силно мотивирани кандидати, които да са конкурентоспособни дори и на първичния трудов пазар, а бизнесите са готови да приемат в екипите си хора с различни възможности и най-вече да им предоставят подходяща за работа среда.

„За среща с бъдещия работодател правим подготовка за самото представяне по време на интервю, а на бизнеса предлагаме обучени и лоялни хора, които са готови да станат пълоценна част от работните екипи. Предлагаме услуги за специализиран подбор чрез проекти и постоянна ангажираност, както и теоретични и практически обучения, свързани с включване на тези хора на пазара на труда. Имаме обучителен модул, който е с жестов превод в реално време. Използваме и предоставяме за достъп разнообразни софтуерни приложения, така че да бъде достъпно съдържанието за всички наши кандидати“, разкри  експертът Христо Христов.

В момента се работи по изграждането на Кариерен център, които ще се намира в София, в квартал „Лозенец“. Напълно оборудваната технологична база бъде отлична среда за осъществяване на тиймбилдинг срещи, които имат за цел да представят интеграцията на кандидатите за работа чрез научаване на методи за общуване с тези група хора. Кариерният център ще бъде място и за научаване на основни знаци на жестов език, както и всичко, което би улеснило този тип общуване.

За да преобърнат обществената стигма, JAMBA правят няколко големи национални кампании:

„В първата кампания, реализирана през 2019 г., взеха участие популярни и разпознаваеми личности, както и хора с различи възможности, защото вярваме, че трябва да се даде шанс за реализация на всеки един от тях. Следващата ни кампания през 2020 година постави въпроса за нарастващата нужда от срещи и комуникации, особено в условията  на пандемия, когато бариерите са още по-големи. Третата ни капания, реализирана през 2021 г., беше адресирана към дамите с различни възможности. Дейностите по нея реализирахме в партньорство с Българския фонд на жените. Разказахме историите на шест дами, които са професионалисти в различни области, за да покажем, че хората с различни възможности могат много, стига да повярваме в тях!“

Благодарение на успешния модел след четири години от създаването си онлайн платформата създава общност от около 5000 души, 586 обучени хора с различни възможности и 340 хора, които намират своето място на трудовия пазар.

Успешен модел за инеграция на пазара на труда на хора с различни възможности/презентация/

 

 

 

НОВИНИ

Второ издание на подкаста „Социалът говори“

Второ издание на подкаста „Социалът говори“

04.08. 21 г. Фондация "Конкордия България" публикува второто издание на  подкаста "Социалът говори", финансиран от Столична програма "Социални иновации", беше публикуван в онлайн пространството. Водещите Детелина Котевска/началник отдел "Дейности и мерки по закрила на детето към АСП/ и Мариана Писарска / Директор Политики за децата в Национална мрежа за децата/...

Въпроси и отговори от Национална среща на социалните услуги – 2021

Въпроси и отговори от Национална среща на социалните услуги – 2021

29. 07.21 г. Националната среща на социалните услуги, която се проведе на 25 юни в к.к. "Златни пясъци", даде възможност за активна дискусия и обсъждане на изключително важни въпроси, засягащи темите за социалните услуги в условията на пандемия и приложимостта на Закона за социалните услуги и подзаконовите нормативни документи. Във...

Дигиталната трансформация на социалната икономика

Дигиталната трансформация на социалната икономика

02. 08. 21 г. Участниците в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ разгледаха и дискутираха темата за дигиталната трансформация на социалната икономика. В първия работен панел на Форума директорът на Института за перспективни научни изследвания във Великотърновския университет доц. д-р Мария Илчева разгледа с презентация европейските политики за дигитализация,...

Фондация „За нашите деца“ откри нов Комплекс за ранно детско развитие в София

Фондация „За нашите деца“ откри нов Комплекс за ранно детско развитие в София

30.07.21 г. В София отвори врати Комплекс за ранно детско развитие, създаден от членовете на НАСО - фондация „За нашите Деца“. В официалната церемония за откриването му участваха повече от 150 деца, родители, партньори и дарители. Комплексът се намира на територията на закрития Дом за медико-социални грижи за деца „Света...

Участие в разработването на Стратегически план за развитие на земеделието

Участие в разработването на Стратегически план за развитие на земеделието

15.07. 21 г. На 14 юли НАСО участва в заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 г. Заседанието бе открито и ръководено от г-н Георги Събев – заместник министър на земеделието, храните и горите....

Кръгла маса по проблемите на гражданския сектор

Кръгла маса по проблемите на гражданския сектор

28.07. 21 г. На 27 юли, представител на НАСО взе участие в кръгла маса във Варна по проект ECSTALE  - „Овластяване на гражданското общество чрез среда за учене“, финансиран по програма "Еразъм". Срещата е организирана от Черноморска мрежа на неправителствените организации. По време на кръглата маса се обсъдиха основни проблеми...

Участие в работна група по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Участие в работна група по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

27. 07. 21 г. На 27 юли представители на НАСО взеха участие във второто заседание на Тематичната работна група, която разработва четвърти вариант на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. Участниците в работната група обсъдиха предложения и становища за допълнение и премени по програмата.  „Конкурентоспособност и иновации...

СКИ „ЯМБОЛ 21” с поредни отличия от състезание по лека атлетика в София

СКИ „ЯМБОЛ 21” с поредни отличия от състезание по лека атлетика в София

26.07.21 г. Състезатели от спортен клуб за интеграция „ЯМБОЛ 21” отново се завърнаха като победители след Държавно първенство по лека атлетика в София. В спортните дисциплини от ямболския тим, който е член на НАСО,  взеха участие Надка Александрова, Ана Петрова, Петър Петров и Кръстьо Атанасов. В състезанието се класираха Надка...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.