НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

16. 07.21 г.

Участниците в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ разгледаха и дискутираха темата за професионалната реализация на хората с различни възможности, осигуряването на среда за предварителна подготовка и адаптирането на бизнеса към нуждите на тези хора.  Вторият работен панел на Форума постави на дневен ред акцентите и предизвикателствата в развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта. В тази тематична част презентация за успешен модел за социално и професионално включване на хора с различни възможности представи експертът „Проекти и бизнес развитие“ в онлайн платформа JAMBA г-н Христо Христов.

Като основни предизвикателства бяха маркирани най-често срещаните проблеми, възпрепятстващи реализацията на тази обществена група, търсеща своето място на пазара на труда, а това са:

  • Липсата на достъпно образование – няма достъпна инфраструктура и адаптирано преподаване на учебното съдържание;
  • Все още непреодолените предразсъдъци в обществото. Хората с увреждания не трябва да се възприемат като такива, а като едни от нас, които имат „различни от нашите възможности“;
  • Недостатъчната адаптация на бизнеса в посока създаване на подкрепяща работна среда.

В същото време статистиката показва, че от 800 000 души с различни възможности само 10-15 % работят и ако не се прилагат нови модели за реализиране на устойчива интеграция, то тази негативна тенденция ще продължи да се задълбочава. Изхождайки от това, създателите на онлайн платформата JAMBA се заемат с разработването на изцяло нов подход. В обхвата на тяхната дейност влизат безплатно и достъпно онлайн и офлайн обучение, курсове по меки умения, професионални знания и умения, изучаване на английски език, кариерно ориентиране, менторска програма и включване на пазара на труда. За да достигнат до крайната цел – професионална реализация на пазара на труда за хората с различни възможности, JAMBA  се свързва с търсещите работа благодарение на достъпна онлайн платформа за търсене и предлагане на работа, като по този начин скъсява дистанцията между работодатели и търсещи работа. Резултатът са лоялни и силно мотивирани кандидати, които да са конкурентоспособни дори и на първичния трудов пазар, а бизнесите са готови да приемат в екипите си хора с различни възможности и най-вече да им предоставят подходяща за работа среда.

„За среща с бъдещия работодател правим подготовка за самото представяне по време на интервю, а на бизнеса предлагаме обучени и лоялни хора, които са готови да станат пълоценна част от работните екипи. Предлагаме услуги за специализиран подбор чрез проекти и постоянна ангажираност, както и теоретични и практически обучения, свързани с включване на тези хора на пазара на труда. Имаме обучителен модул, който е с жестов превод в реално време. Използваме и предоставяме за достъп разнообразни софтуерни приложения, така че да бъде достъпно съдържанието за всички наши кандидати“, разкри  експертът Христо Христов.

В момента се работи по изграждането на Кариерен център, които ще се намира в София, в квартал „Лозенец“. Напълно оборудваната технологична база бъде отлична среда за осъществяване на тиймбилдинг срещи, които имат за цел да представят интеграцията на кандидатите за работа чрез научаване на методи за общуване с тези група хора. Кариерният център ще бъде място и за научаване на основни знаци на жестов език, както и всичко, което би улеснило този тип общуване.

За да преобърнат обществената стигма, JAMBA правят няколко големи национални кампании:

„В първата кампания, реализирана през 2019 г., взеха участие популярни и разпознаваеми личности, както и хора с различи възможности, защото вярваме, че трябва да се даде шанс за реализация на всеки един от тях. Следващата ни кампания през 2020 година постави въпроса за нарастващата нужда от срещи и комуникации, особено в условията  на пандемия, когато бариерите са още по-големи. Третата ни капания, реализирана през 2021 г., беше адресирана към дамите с различни възможности. Дейностите по нея реализирахме в партньорство с Българския фонд на жените. Разказахме историите на шест дами, които са професионалисти в различни области, за да покажем, че хората с различни възможности могат много, стига да повярваме в тях!“

Благодарение на успешния модел след четири години от създаването си онлайн платформата създава общност от около 5000 души, 586 обучени хора с различни възможности и 340 хора, които намират своето място на трудовия пазар.

Успешен модел за инеграция на пазара на труда на хора с различни възможности/презентация/

 

 

 

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.