ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА...

Read more

Семейството е корен и криле

Работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“.

21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който членовете на НАСО, а именно Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив традиционно отбелязва още от своето разкриване преди повече от 17 години.

През настоящата 2022 екипът на Комплекса организира поредица от събития, касаещи темата за семейните ценности и грижата за децата.

На 18 ноември се проведе работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“.

На срещата присъстваха представители на Община Пловдив, Дирекции „Социално подпомагане“ и Отдели за закрила на детето, Регионално управление на образованието – Пловдив, Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – Пловдив, родители и специалисти от екипите на Комплекса, включително юрист.

Госпожа Недка Петрова откри срещата с приветствие към всички присъстващи.

Накратко бе представена дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребности, символичния домакин на срещата,  както и основни положения и определения от закона за предучилищното училищното образование и закона за социалните услуги.

Текстовете от нормативната база се оказаха отправна точка на оживена дискусия, която засегна множество теми от ежедневната практика на специалистите в образователната и социалната система.

Срещата приключи с обещания за бъдещо сътрудничество, ангажименти по изготвяне на становища за нормативни промени, които да улеснят комуникацията между институциите и да регламентират координирана съвместна подкрепа за децата със специални потребности и техните семейства.

„Позитивно общуване между родители и деца“.

В събота на 19.11.2022 г. в Центъра за обществена подкрепа се проведе уъркшоп, на тема „Позитивно общуване между родители и деца“.

„Ние вярваме, че семейството е като дървото, на което клоните растат в различни посоки, но корените остават все на същото място. А когато корените са здрави, клоните на дървото дават на всеки от членовете на семейството отправната точка, от която да полети, следвайки своя устрем. Затова подкрепяме семействата всеки ден, затова и ние сме семейство, затова отделяме специално внимание на семействата в деня на семейството.“ – с тези думи директорът на КСУДС, г-жа Недка Петрова, откри срещата на родителите в съботния ден преди празника на Семейството.

В интерактивен формат участниците изследваха предизвикателствата в ежедневното взаимодействие между деца и родители; трудностите във възпитанието и стратегиите за справяне с различни ситуации; успехите на децата и гордостта на родителите.

Групата трудно приключи своята работа, дори след обявения час за край на мероприятието споделянията и обмяната на опит продължиха в неформална обстановка. Срещата приключи със заявка от страна на родителите за организиране на бъдещи подобни събития и даване на пространство за обсъждане на темите, свързани с родителството и семейните отношения.

„Бъди герой!“

На 21.11.2022 г. екипът на КСУДС Пловдив призова „Бъди герой!“ с традиционна акция за безвъзмездно кръводаряване в Центъра за обществена подкрепа. За поредна година акцията е организирана в партньорство с Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив. Изказваме специални благодарности на екипа на Центъра за това, че от 2012 г. заедно провеждаме по две акции всяка година.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив е уникална комбинация от иновации и традиции и вече 17 г. насърчава и защитава правата на децата и участва активно в изграждането и прилагането на политики за тях.

Специалистите от шестте Центъра към Комплекса ежегодно подкрепят по над 500 деца и техните семейства в процеси като интеграция и социализация в живота на общността; превенция на изоставянето и реинтеграция в биологично или осиновително семейство (включително подготовка на кандидати за осиновители и деца, подлежащи на осиновяване); превенция на социалното изключване, социална рехабилитация и приобщаване на уязвими и рискови групи деца и семейства – деца със специални потребности, деца в риск от отпадане от училище, деца, участващи в правни процедури и др.; защита интересите на децата в ситуации на родителски конфликти и в случаите на настаняване извън семейството – приемна и резидентна грижи.

Събитията от последните дни са в продължение на глобалната цел на екипа на Комплекса да подкрепя деца и семейства за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения.

Източник: КСУДС Пловдив

НОВИНИ

Семейството е корен и криле

Семейството е корен и криле

Работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“. 21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който членовете на НАСО, а именно Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Форума за заетостта – EASPD

На 18 ноември представители на НАСО се включиха в среща с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, които бяха домакини на екипа на Policy Impact Lab. На проведената среща, основна дискусия бяха предварителните констатации от изследването за ефективността на защитените работилници в Европейския Съюз.

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Представители на НАСО участваха в Третата Международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги в България, които се проведоха на 14 и 15 ноември в град Плевен. Събитията се проведоха под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова от сдружение „Аутизъм Днес“ и с подкрепата...

Покана за дискусионна среща

Дискусионна среща на тема „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“

На 18 ноември 2022г, екипът на НАСО проведе дискусионна среща онлайн на тема  „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“ Срещата имаше за цел да запознае участниците със спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги, както и да споделят своя опит в управлението и да участват...

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ      На Ваш № 01-96 от 24.10.2022 г.  ОТНОСНО:   Предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората...

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

Дългогодишният член на НАСО, „Карин дом", предлагат безплатни консултации за семейства с недоносени или родени с ниско тегло деца. На подкрепата на центъра могат да разчитат родители на малчугани от 0 до 3-годишна възраст. Повод за инициативата на „Карин дом" е Денят на недоносените деца, който се отбелязва на 17 ноември,...

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

За десета поредна година членовете на НАСО ,Фондация „За Нашите Деца“, организираха коледна кампания под надслов „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ за десета поредна година, съобщиха от пресцентъра на организацията. Традиционната инициатива на организацията ще обедини отново социално ангажирани компании и техните екипи, училища, възрастни и деца, водени от съпричастността...

„Защото СМЕ ХОРА!“

„Защото СМЕ ХОРА!“

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти! Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора. Членовете на НАСО, „Каритас България“, стартираха поредното издание на ежегодната си кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Чрез нея организацията иска да помогне на  възрастни и болни хора от...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.