ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и...

Read more

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални...

Read more

СЕКРЕТАРИАТ

Наталия Христова

Наталия Христова

Мениджър
Партньорства и специализирани дейности
тел. 0882 122 690
info@naso.bg

Пламена Господинова

Пламена Господинова

Мениджър
Финанси и администрация
Главен счетоводител
тел. 0882 122 730
finance@naso.bg

Лиана Петрова

Експерт
Информация, комуникации, медии
тел. 0882 122 722
nasoki@naso.bg

Димитър Моллов

Експерт
Проекти, работодатели, международни партньорства
тел. 0884 688 242
project@naso.bg

Сюзан Сейфетинова

Сюзан Алиосманова

Експерт
Социални услуги, работодатели и проекти
Управител Комплекс за социално развитие Вижън - Търговище
тел. 0882 122 640
expert@naso.bg

Илина Чолакова

Илина Чолакова

Експерт
Социални услуги
Управител Комплекс за социално развитие - Варна
тел. 0884 688 455
consult@vision-bg.com

Галина Лазарова

Експерт
Администрация и финанси
тел. 0884 688 414
office@naso.bg

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.