ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Наталия Христова

Наталия Христова

Мениджър
Партньорства и специализирани дейности
тел. 0882 122 690
development@nasor.bg

Пламена Господинова

Пламена Господинова

Мениджър
Финанси и администрация
Главен счетоводител
тел. 0882 122 730
finance@naso.bg

Алис Цочева

Експерт
Партньорства и информация
тел. 0882 122 722
nasoki@nasor.bg

Мария Кичева

Национален координатор
Социални услуги
тел.0882122680
development@naso.bg

Галина Лазарова

Експерт
Администрация и финанси
тел. 0884 688 414
office@naso.bg

Илина Чолакова

Илина Чолакова

Експерт
Социални услуги
Управител Комплекс за социално развитие - Варна
тел. 0884 688 455
consult@vision-bg.com

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.