ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

СЕКРЕТАРИАТ

Наталия Христова

Наталия Христова

Мениджър
Специализирани дейности и национални партньорства
тел. 0882 122 690
info@naso.bg

Пламена Господинова

Пламена Господинова

Мениджър
Финансови и административни дейности
Главен счетоводител
тел. 0882 122 730
finance@naso.bg

Атанаска Бонева

Атанаска Бонева

Мениджър
Управление на социални услуги
Mobile +359 882 122 665
consult@naso.bg

Лиана Петрова

Експерт
Информация, комуникации, медии
тел. 0882 122 722
nasoki@naso.bg

Димитър Моллов

Експерт
Проекти, работодатели, международни партньорства
тел. 0884 688 242
project@naso.bg

Сюзан Сейфетинова

Сюзан Алиосманова

Експерт
Социални услуги, работодатели и проекти
Управител Комплекс за социално развитие, Търговище
тел. 0882 122 640
expert@naso.bg

Илина Чолакова

Илина Чолакова

Експерт Социални услуги
Управител Комплекс за социално развитие, Варна
тел. 0884 688 455
consult@vision-bg.com

Галина Лазарова

Експерт Администрация и финанси
тел. 0884 688 414
office@naso.bg

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.