ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

СЕКРЕТАРИАТ

Наталия Христова

Наталия Христова

Мениджър
Партньорства и специализирани дейности
тел. 0882 122 690
info@naso.bg

Пламена Господинова

Пламена Господинова

Мениджър
Финанси и администрация
Главен счетоводител
тел. 0882 122 730
finance@naso.bg

Алис Цочева

Експерт
Партньорства и информация
тел. 0882 122 722
nasoki@naso.bg

Димитър Моллов

Експерт
Проекти, работодатели, международни партньорства
тел. 0884 688 242
project@naso.bg

Галина Лазарова

Експерт
Администрация и финанси
тел. 0884 688 414
office@naso.bg

Сюзан Сейфетинова

Сюзан Алиосманова

Експерт
Социални услуги, работодатели и проекти
Управител Комплекс за социално развитие Вижън - Търговище
тел. 0882 122 640
expert@naso.bg

Илина Чолакова

Илина Чолакова

Експерт
Социални услуги
Управител Комплекс за социално развитие - Варна
тел. 0884 688 455
consult@vision-bg.com

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.