НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри Aприл за Световен ден за информираност за аутизма. Денят има за цел да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобална здравна криза, да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство. Този ден също така има за цел да почете уникалните способности на хората с аутизъм, да провокира толерантност и съпричастност, да улесни процесите на приобщаването им в училището и обществото.

2 април е ден, посветен на осведоменост за аутизма и Международен ден на детската книга.  И тази година Център „Алтернатива”, администриран от Гражданско сдружение „Алтернатива 55” за 14 пореден път, въпреки усложнената обстановка, проведе кампания за информираност за аутизма и утвърждаване на подкрепяща среда към децата и родителите им:

  • Гости на децата от Центъра бяха представители на Фондация „Обществен дарителски фонд”-Стара Загора и ученици от „Младежки червен кръст“- те споделиха с децата минути на творчество, като изработиха заедно великденски яйца.
  • Скъп гост на децата от Център „Алтернатива“ бе г-жа Мирослава Балдаранова, автор и дългогодишен приятел на Центъра; тя подари на децата няколко книги и участва в сесия за четене.
  • Информационната кампания бе подкрепена със специален информационен материал на сайта на Педагогически факултет на Тракийски университет и с участие на студенти от Медицински факултет на университета в общи сесии с децата.
  • И тази година от екипа на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ получихме подкрепа; фирмата ежегодно дарява средства за развиване на дейности с децата с аутизъм чрез програмата „Дарителство по ведомост”; тази година екипът получи богат комплект от специализирана литература. „Вече 8 години служителите на  компанията активно допринасят за каузата на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива“. „Алтернатива“, която е първият подобен център в Южна България, разчита на средства от бюджета, но те често са недостатъчни за цялостната дейност на организацията, която работи с над 25 деца и техните семейства, от Стара Загора и съседните региони. Тук на помощ идват дарители, а един от дългогодишните партньори на сдружението е „КонтурГлобал Марица Изток 3“ – компанията, която оперира една от най-големите електроцентрали в района на маришкия басейн. „Работим с Център „Алтернатива“ от 2014 г. насам. Те са сред най-дългогодишните и любими каузи за нашите служители в корпоративната ни програма за даряване по ведомост. Служителите ни могат да даряват сума по избор всеки месец, а компанията я удвоява – така успяваме да умножим и подкрепим добрината, която хората от „Алтернатива“ дават на децата със специални образователни потребности“, разказва Невена Димитрова, специалист Комуникации и КСО в „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Кампанията на членовете на НАСО „Алтернатива 55“  бе подкрепена и чрез публикации в местни медии.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.