ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и...

Read more

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални...

Read more

SAS

Работна среща по проект SAS

Работна среща по проект SAS

На първи декември екипът на НАСОР участва в онлайн среща по проект SAS. Всички партньори с радост съобщиха, че са започнали успешно да прилагат модела на схемата за чиракуване в своите страни. Разбира се, имаше много предизвикателства, свързани с осигуряването на финансиране на дейността (България, Италия, Гърция), както и бюрократични спънки в някои от испанските региони, където щеше да е...

Среща по проект SAS

Среща по проект SAS

На 21 октомври се състоя среща по проект SAS, в която бе дискутиран планираният старт на дейността по чиракуване, която трябва да бъде имплементирана в България и останалите страни, участнички по проекта. Именно това е и основната цел на международния проект, в който НАСОР представлява България и активно участва - да бъдат подпомогнати хората в неравностойно положение да направят своя...

SAS

Среща на партньорите по проект SaS в България

06.2022 В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО – Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване, и в частност – стартирането на...

Екип на НАСОР участва в обучение по проект SAS

Екип на НАСОР участва в обучение по проект SAS

06.2022 През изминалата седмица екипа на НАСО Р участва в обучение на VIC (Съветници по професионална интеграция) по проект SAS в Париж, Франция. Домакините от ЛАДАПТ предоставиха отлични условия и организация, които позволиха всички участници да представят прилаганите в техните страни модели за чиракуване и да сравнят нивата на развитие и прогрес, предимствата и недостатъците от минали и текущи дейности,...

NASO starts work on a new project

Екипът на НАСОР участва в работна среща по проект SАS

04.2022 На  12 април екипът на НАСОР участва в работна среща по проект SАS, по време на която бяха дискутирани резултатите по дейност PR1. Всички участници сме предали съответните доклади -анализи за прилаганите модели на чиракуване в страните партньори по проекта. Предстои норвежкия партньор (Спир, Осло) да обобщи всички доклади и да ги синтезира в един общ документ, включващ както...

NASO starts work on a new project

Среща по проект SAS

На 15 март представител на НАСО участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните събития по проект SaS в него. всяка една от страните участнички направи подробен доклад-анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво. От страна на НАСОР изготви подробен анализ за приложението на...

Проект SAS

Проект SAS

По проект SaS – LADAPT Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и др. Един от основните приоритети на проекта е създаването на подкрепяща заетост, професионална интеграция и реализиране на плавен преход към заетост и сигурна кариера на хората...

Среща на партньорите по проект SaS

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО - Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-партньори по проекта - Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване, и в частност - стартирането на инициативата...

Заседание на Национален съвет за хората с увреждания

Участие в среща по проект SAS

  На  12 април екипът на НАСО Р участва в работна среща по проект SАS, по време на която бяха дискутирани резултатите по дейност PR1. Всички участници сме предали съответните доклади -анализи за прилаганите модели на чиракуване в страните партньори по проекта. Предстои норвежкия партньор (Спир, Осло) да обобщи всички доклади и да ги синтезира в един общ документ, включващ...

Участие в среща по проект SAS

Участие в среща по проект SAS

16.03. 22 г. На 15 март представител на НАСОР участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните събития по проект SaS в него. всяка една от страните участнички направи подробен доклад-анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво. От страна на НАСОР изготви подробен анализ...

НАСО стартира дейности по нов проект

НАСО стартира дейности по нов проект

07.03.22 г. НАСО започва работа по проект SaS - LADAPT в партньорство с редица страни от Европейския съюз - EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и др. Един от основните приоритети на проекта е създаването на подкрепяща заетост, професионална интеграция и реализиране на плавен преход към заетост и сигурна кариера на хората с...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.