ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

SAS

По проект SaS – LADAPT Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и др.

Един от основните приоритети на проекта е създаването на подкрепяща заетост, професионална интеграция и реализиране на плавен преход към заетост и сигурна кариера на хората с увреждания.

Преходът от образование към заетост е особено важен и значително по-труден за хората с увреждания в сравнение с техните връстници без увреждания. Въпреки действащите европейски закони, нивото на безработица и активност на хората с увреждания все още е ниско в сравнение с това на останалата част от населението в ЕС.

Поради необходимостта от намиране на решение за подкрепа и гарантиране на плавния преход и интеграция на хората с увреждания в обикновения пазар на труда прилагането на иновативна схема по проекта SaS – LADAPT ще се моделира от експерти, упълномощени от френска национална асоциация LADAPT. Тя подкрепя около 20 000 хора с увреждания годишно. Схемата е известна като Supported Apprenticeship Scheme (SAS), създадена е във Франция (LADAPT) и е преминала оценка на множество проучвания на терен.

 

На 15 март представител на НАСО участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните събития по проект SaS в него. всяка една от страните участнички направи подробен доклад-анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво.

От страна на НАСОР изготви подробен анализ за приложението на модела на чиракуване в България, включващ подробно описание на социалните предприятия и свързаното с тях законодателство. Дискутирана беше организацията относно предстоящите обучения, планирани за 31.05 и 01.06. в Париж, във връзка с които, всеки един партньор ще изпрати по двама експерти, които следва да бъдат обучени като Съветници по професионална интеграция. Тренировъчната програма цели да обучи въпросните лица за успешно прилагане на модела за чиракуване, а те от своя страна следва да споделят получения опит и експертиза на национално и регионално ниво, съвместно с активните социални предприятия и социално отговорните работодатели.

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.