ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

„Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към Еврозоната“

В Деня на Европа – 9 май,  НАСО участва в  конференция в Министерски съвет, организирана от Икономическият и социален съвет. По време на събитието представители на изпълнителната, законодателната и местните власти, както и синдикатите и работодателските организации  обсъдиха влизането на България в еврозоната и приемането на единната европейска валута. Символично на Деня на Европа се предизвиква този дебат, за да се представи актуалното развитие и роля на организираното гражданско общество по пътя към членството. Имаше много въпроси и се повдигнаха теми, които вълнуват бизнеса, хората и местните власти. Дадоха се препоръки за по-дълъг срок от 6 месеца за обмяна без такси, срок за обозначаване на цени и в евро и лев, сигурност на гражданите в малките населени места, администативна тежест за бизнеса. Високопоставени гости от Хърватска, Литва, Латвия и Естония също споделиха своя опит и посъветваха, че е необходима политическа стабилност и приемственост, както и доверие на хората в институциите.

Председателят на Народното събрание Росен Желязков изрази увереност, че парламентът в най-скорошен порядък ще приеме необходимите законодателни актове, които да гарантират нормативната база за въвеждане на еврото. Участваха и заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министърът на финансите Методи Методиев и управителят на Българска народна банка Димитър Радев.

Дискусията за конкретните измерения на процеса по присъединяването и въпросите, които задават гражданите, очерта и основните проблеми, върху които институциите трябва да съсредоточат усилията си в следващите месеци. Все още няма подготвен проект на нормативен акт за преминаване към единната европейска валута, много са законите и подзаконовите нормативни актове, които се нуждаят от изменения. Липсва конкретика по отношение на преизчисляването на пенсии, осигуровки, данъчни и кредитни задължения. Не са изяснени механизмите за обмяна на личните спестявания. Между работата на отделните секторни работни групи остават бели петна, които демонстрират необходимостта от повече съвместни усилия и добра синхронизация между институциите, а също така и активно привличане на всички структури на гражданското общество, подчертаха повечето от говорителите в конференцията.

Икономическият и социален съвет е консултативен орган, който изразява волята на структурите на гражданското общество по теми, свързани с дневния ред на обществото. Негова мисия е да бъде партньор в управлението на държавата и да подпомага търсенето на съгласие, аргументи и компромиси, насочени към просперитет и справедливост за гражданите на България. Като представител на III група НАСО е член на Съвета от 2021 г.

НОВИНИ

Всички сме равни

Всички сме равни

В община Ямбол, месец май е бил изпълнен със спортни събития на спортните клубове за инвалиди. С добра подготовка и тренировка, спортистите са постигнали добри, дори отлични резултати.  Месеца е започнал с петанк в град Поморие, като участие са взели два отбора -  спортен клуб за инвалиди „ЯМБОЛ-99“ и спортен клуб...

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“, което ще се проведе на 14.06.2023г. от 14:00 до 17:00 часа, онлайн през Zoom. Лектор: д-р Йорданка Христозова -психотерапевт, психоаналитик, доктор по педагогика с...

Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси

Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси

НАСО взе участие, като член, в първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“. На заседанието беше обсъдена и одобрена операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, като главен приоритет е намаляването на бедността и насърчаване на социалното включване. Целта на операцията е...

Дискусионна среща на екипите на социални услуги

Дискусионна среща на екипите на социални услуги

На 29.05.2023г. НАСО проведе дискусионна среща на екипите на социални услуги, които се управляват от "Агенция за социално развитие - Вижън". По време на срещата, работещите в Комплексите за социални услуги във Варна, Хасково и Търговище обмениха опит свързан с изготвянето на индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за...

НАСО на среща с община Антоново

На 26.05.2023г. НАСО проведе среща в Община Антоново, с участието на ръководството на администрацията - заместник кметове, секретар и председател на Общинския съвет, както и служители, които са ангажирани със социалните дейности в общината. По време на срещата се коментираха промените в социалната сфера и предизвикателствата, свързани с тях, действащите...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. На заседанието беше обсъден  и одобрен Годишния доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2022 г. Друга обсъдена тема е и Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027...

Фондация КОНКОРДИЯ с нов епизод на подкаста „Социалът говори“

Фондация КОНКОРДИЯ с нов епизод на подкаста „Социалът говори“

Конкордия България, които са членове на НАСО, споделят новия епизод на подкаста им Социалът говори, чието послание гласи: Никога не е късно да се развиваме. В този епизод на подкаста те разговарят с две майки, които са прекарали целия си живот в с. Малки Искър. Те и техните семейства посещават...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

В периода от 18.05.2023 г. до 22.05.2023 г. включително се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет, на което бяха разгледани следните документи: т. 1 - Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.