НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

03.06.21

В изпълнение на годишната си програма НАСО рестартира провеждането на срещи и събития с участие на живо.  Една от първите срещи, проведена с активното участие на представители на социални услуги, доставчици на социални услуги и заинтересовани институции се проведе на 3 юни  в Пазарджик.  В рамките на изключителен интерес и активно участие и дискусия пред участниците говориха г-н Румен Кожухаров, секретар на общината домакин, г-жа Надя Клисурска, зам.-министър на труда и социалната политика, г-н Тодор Джамбов, зам.- областен управител на Пазарджик и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев.

В дневния ред на регионалната среща на тема „Междуинституционално сътрудничество на социалните услуги“ взеха участие г-жа Димитрия Церова, изпълняваща длъжността директор на дирекция „Социални дейности“, г-жа Димитрия Гърдева, директор на РДСП и Радка Кежева, директор на ДСП – Пазарджик и г-н Димитър Русинов, председател на УС на Фонд ИГА – местно представителство на НАСО в града.

Срещата беше водена от представителя на НАСО в Пазарджик г-жа Валентина Гешева. При изключително силен интерес и активност баха поставени и дискутирани актуални въпроси, свързани с развитието на социалните услуги, новия закон за социалните услуги и правилника за прилагането му, както и темите за кариерното развитие и заплащането на социалните работници, лицензирането на доставчици на социални услуги, наредбата за планирането на социалните услуги и други подзаконови нормативни актове.  Дискутиран бе и въпросът за финансирането на дейностите за подкрепа на заетостта на хората с увреждания.

В рамките на дискусията беше уточнено и договорено нейното продължение по време на предстоящите Национален форум и Национална среща на социалните услуги на 24-25 юни във Варна.

 

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Стартовата среща по проект CO-RESP

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.