ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Регионален форум в Пазарджик с участието на зам.-министър Надя Клисурска

03.06.21

В изпълнение на годишната си програма НАСО рестартира провеждането на срещи и събития с участие на живо.  Една от първите срещи, проведена с активното участие на представители на социални услуги, доставчици на социални услуги и заинтересовани институции се проведе на 3 юни  в Пазарджик.  В рамките на изключителен интерес и активно участие и дискусия пред участниците говориха г-н Румен Кожухаров, секретар на общината домакин, г-жа Надя Клисурска, зам.-министър на труда и социалната политика, г-н Тодор Джамбов, зам.- областен управител на Пазарджик и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев.

В дневния ред на регионалната среща на тема „Междуинституционално сътрудничество на социалните услуги“ взеха участие г-жа Димитрия Церова, изпълняваща длъжността директор на дирекция „Социални дейности“, г-жа Димитрия Гърдева, директор на РДСП и Радка Кежева, директор на ДСП – Пазарджик и г-н Димитър Русинов, председател на УС на Фонд ИГА – местно представителство на НАСО в града.

Срещата беше водена от представителя на НАСО в Пазарджик г-жа Валентина Гешева. При изключително силен интерес и активност баха поставени и дискутирани актуални въпроси, свързани с развитието на социалните услуги, новия закон за социалните услуги и правилника за прилагането му, както и темите за кариерното развитие и заплащането на социалните работници, лицензирането на доставчици на социални услуги, наредбата за планирането на социалните услуги и други подзаконови нормативни актове.  Дискутиран бе и въпросът за финансирането на дейностите за подкрепа на заетостта на хората с увреждания.

В рамките на дискусията беше уточнено и договорено нейното продължение по време на предстоящите Национален форум и Национална среща на социалните услуги на 24-25 юни във Варна.

 

НОВИНИ

Секретариатът на НАСО проведе екипна среща

Среща по проект ECI AGORA

18.06.21 г. Представители на НАСО участваха в конференция по проект ECI AGORA, която се състоя на 15 юни. Обсъдени бяха темите за популяризирането на информационните материали по проекта и финалния отчет за дейностите през последните 6 месеца. Едни от целите на проекта ECI AGORA са да се създадат подходящи условия...

Работна среща по проект D-CARE

Работни срещи по проект D-CARE

18.06.21 г. Представители на НАСО участваха в работни срещи по проекта D-САRЕ, които се състояха на 14 и 18 юни. Сред основните теми, засегнати по време на онлайн срещите, бяха отчета за оценка на инструментите за иновативни обучителни среди в България. Участниците в срещата обсъдиха детайли около маркиране на целевите...

Работна среща по проект D-CARE

Участие в заседание за разработването на Национална стратегия за дългосрочна грижа

18.06. 21 г. Представител на НАСО взе участие в заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ), което се проведе на 18 юни. Основната цел на заседанието е приемането на окончателния проект на...

Обучение за възможностите за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз

Обучение за възможностите за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз

18. 06.21 г. Експертите на НАСО Невена Добрева и Сюзан Сейфетинова проведоха обучение на тема “Възможности за финансиране на НПО, социални услуги, общини и работодатели“, което се състоя на 18 юни. Обучението събра представители на неправителствения сектор, социални услуги, общини и работодатели. В рамките на онлайн дискусията влязоха темите за...

Уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“

Уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“

15. 06.21 г. Представители на НАСО взеха участие в уебинар на тема "Социална подкрепа чрез онлайн платформи", който се проведе съвместно от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Европейската комисия. Уебинарът е съпътстващо събитие на Конференцията на държавите членки по конвенцията на ООН. Онлайн...

Център за обучение, експертна подкрепа и управление

Център за обучение, експертна подкрепа и управление

НАСО стартира нов вид подкрепа за своите членове, чрез новосъздадения си Център за обучение, експертна подкрепа и управление. Освен обучителния център на организацията, който вече втора година предоставя обучения и супервизии, новият център ще допълни нуждите и потребностите на работещите в социалната сфера за управление и предоставяне на качествени и...

Конференция по проект ECI Agora

Конференция по проект ECI Agora

10.06. 21 г. Представители на НАСО участваха в конференция "Ранна детска интервенция - за устойчиво и приобщаващо бъдеще", която премина под надслова "Като променяме началото на историята - променяме цялата история". Онлайн събитието по проекта ECI Agora събра представители на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания...

Регионален форум в Пазарджик с участието на зам.-министър Надя Клисурска

Работни срещи по проект D-CARE

10. 06. 21 г. Представители на НАСО се включиха в работни срещи по проект D-CARE. По време на онлайн дискусията, проведена на 9 юни, бяха обсъдени темите за четирите обучителни програми и предназначените за тях таргет групи, към които е насочен проекта, възможностите за развиване на дигитални умения от възрастните...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.