НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

22.10.21 г.

На 22 октомври се проведе Регионална работна среща по въпросите за осиновяването. Онлайн срещата беше част от кампанията „Национални информационни седмици за осиновяването“ и се осъществи с партньорство между Община Пловдив, НАСО, Българска асоциация „Осиновени и осиновители“/ БАОО/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Пловдив.

Актуални теми и най-често срещаните проблеми в процеса по осиновяването бяха обсъдени от представители на Агенция „Социално подпомагане“, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, БАОО, Държавна агенция за закрила на детето, осиновители и автори на книгата „Така започна всичко“.

Срещата бе открита от г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социални дейности“ в Пловдив и член на УС на НАСО. Тя приветства присъстващите и увери, че Община Пловдив в качеството си на доставчик на социални услуги ще продължи да търси най-добрите възможности за гарантиране на правата на децата в процеса по осиновяване.

В дискусията се обсъдиха в детайли все още неразрешените казуси при осиновяването, като липсата на мотивация от страна на кандидатите за осиновители да потърсят навременна подкрепа в най-ранните етапи от процеса по осиновяването. Това включва и помощ с консултиране по време на самото кандидатстване. По време на срещата беше засегната темата за същността на родителството, без значение дали става въпрос за биологични родители или осиновители.

„Родителството е трудно колкото за биологичните родители, толкова и за осиновителите. На законово ниво не бива да се създава разделение. Все по-голяма е нуждата от повишаване на информираността в обществото за проблемите при осиновяването. Там, където родителството среща притеснения, трябва да се говори открито“, коментира директорът на КСУДС – Пловдив г-жа Недка Петрова. Тя сподели за опита на ръководения от нея екип по отношение на работата с многократно отхвърлени при осиновяване деца:

„За децата отхвърлянето причинява голяма травма. Необходимо е да се въздейства върху първопричините за  отхвърляните при осиновяването деца. Въпреки липсата на ресурси, ние, които работим в социалните услуги, даваме всичко по силите си да съживим духа на тези деца“, каза в заключение директорът Недка Петрова.

Участниците в регионалната  среща се обединиха около заключението, че към момента липсва адекватна законова рамка, от което произлизат редица проблеми, като липса на ясни критерии за недопускане на кандидатите за осиновители, в това число и горна възрастова граница при осиновяване на дете, излишно забавяне на процедурите и т.н. Обсъди се предложение с кандидатите да се работи индивидуално, като всеки един от тях да има своя социален работник, който да проследява и оказва подкрепа през цялото време. Предложено бе да се инициират повече обучителни програми и курсове, с помощта на  които да бъдат подготвени осиновители и биологични родители за грижите за децата.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.